הרב אריה הנדלר

מהי תרבות יהודית?
ההישגים בהתפתחותו הרוחנית של האדם או של חברה. 24/12/2006