דתיה יצחקי

חורבן קטיף בסבבה
יש לעסוק בחינוך האמיתי לערכים שלשמם חזרנו למולדתנו 19/02/2007
קח את זה בפרופורציה
קח את זה בפרופורציה. גם אנחנו לקחנו את זה כך. 25/01/2007