דתיה יצחקי

חורבן קטיף בסבבה

יש לעסוק בחינוך האמיתי לערכים שלשמם חזרנו למולדתנו 19/02/2007

קח את זה בפרופורציה

קח את זה בפרופורציה. גם אנחנו לקחנו את זה כך. 25/01/2007