הרב אייל לוגסי

"זאת חוקת התורה"

"זאת חוקת התורה"

יש לשמור מצוות, אך ורק משום שזה רצון ה'. 21/06/2007
כבשה שאומרת "ה' אחד"

כבשה שאומרת "ה' אחד"

בחג השבועות אנו מציינים את "זמן מתן תורתנו". 17/05/2007
צו השעה!

צו השעה!

לפעמים ה"חוצה" נמצא דווקא אצלנו פנימה. 01/02/2007