הרב אייל לוגסי

"זאת חוקת התורה"
יש לשמור מצוות, אך ורק משום שזה רצון ה'. 21/06/2007
כבשה שאומרת "ה' אחד"
בחג השבועות אנו מציינים את "זמן מתן תורתנו". 17/05/2007
צו השעה!
לפעמים ה"חוצה" נמצא דווקא אצלנו פנימה. 01/02/2007