הרב יעקב מדן

ההר הפרוץ תמיד

המקדש השני עמד בנחיתות גלויה כלפי הבית הראשון. עליבותו הייתה ברורה בעיקר לפני שבנה נחמיה את חומות ירושלים 16/02/2017

האכזבה הגדולה

לאחר נבואת נחום על מפלת אשור, היתה צפיה לעליית מלכות יהודה, והנה חבקוק מנבא נבואה קשה ומאכזבת מאד על עליית בבל. 17/01/2017

הכפרה כואבת

המקדש הוא מקום המפגש בין העם לבין א-לוהיו. מן המקדש העם שומע את דבר ה' דרך נביאיו. במקדש יושבים חכמי הסנהדרין ומפרשים את רצון ה' בתורה. אז בשביל מה צריך קרבנות? 09/11/2016

ההר הגדול של יחזקאל

מדוע בנו אנשי בית שני בפרטים אחדים כיחזקאל, ובאחרים לא קבלוהו? אפשר שההסבר כדלהלן: יחזקאל מתאר בית גדול מאוד וגבוה מאוד. היכן יש מקום עבורו בהר המוריה? 07/11/2016

עם אחים כאלה מי צריך אויבים

האח שאינו חפץ לייבם את אשת אחיו, שמת בלא בנים, אינו עושה זאת בגלל זוגיות שאינה מוצלחת לדעתו עם היבמה, אלא כדי לרשת לבדו את נחלת אחיו המת. ועל כך נענשת אדום 31/10/2016

וכי העץ מרגיש?

יחזקאל בפרקנו מאשים את העצים ברשעה ובגבהות קומה. המדע החוקר את 'נפשו' של הצומח עדיין אינו מפותח דיו. האם יש לצומח רצון כלשהו, מעין חוויה 'נפשית'? 25/10/2016

היחס העקרוני לדוד ולחטאו

יש לדחות שתי גישות ביחס לחטא דוד ובת שבע: גישה המנסה לשלול מדוד את האפשרות לחטוא וגישה שאינה רואה בעיה בכך שדוד יחטא, ככל האדם. 06/01/2016

איך ללמד זכות על ראובן

ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, משיב לטענותיו של ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה ורב העיר בנוגע ללימוד תנ"ך. 15/07/2012

עלוני שבת - בבית הכנסת?

לחלק את העיתונים בדרך הביתה ולא להותירם בבתי הכנסת 27/03/2011

חידת פולארד

כל מה שקשור לפולארד מתנהל בדרכים מסתוריות ותמוהות. 21/09/2007

על ארבע כוסות ועל ארבעה כסאות

גם אנו נמשיך כנראה לגלגל עיניים ולמשוך בשני החוטים 10/04/2007