הרב שמעון בן - ציון

מי יקבע מה מוסרי במלחמה?

מי רשאי לקבוע את אמות המוסר לחיילי ישראל המשליכים נפשם מנגד בסיכון גבוה, בעד עמם ובעד ארצם? 16/06/2015

עד רדתה!

09/11/2014

תג מחיר?

כאשר ראש הממשלה אומר "תג מחיר" הוא מתכוון להאשים ציבור שלם כאחראי. מנין לו ולמעצבי דעת הקהל מי הכתובת? 11/02/2012

חלום שהוא גם מציאות!

החלום היהודי, החזון עתיק היומין של ישראל הינו מציאות ממשית הניתנת להגשמה, חלום שהוא גם מציאות 28/01/2012

ריגול למען האויב

לאט לאט, מנסים גורמים שהכוח בידם, בזרועות השלטון ואצל גורמי האכיפה, להשניא את המדינה על בָנֶיה. 09/01/2012

אין צורך להתנצל

האם עלינו להתנצל על שניסו לרצוח את לוחמי השייטת? על שהשפילו את בנינו, על שרצו להשליכם ללב ים, פצעו ופגעו בהם? על זה עלינו להתנצל? 09/08/2011

עת לעשות לה'

לפתוח מיד במִפקד בכל רחבי ארצנו, לגבות דמי חבר מכל מתפקד ומי שיתמיד לשלם, יהיה זכאי כעבור חצי שנה להשתתף בבחירת הנציגים. 11/04/2011

"לך כנוס את כל היהודים"

יש איחוד, ויש מכנה משותף רחב. למכנה המשותף הזה שותפים: הציבור הדתי לאומי שהוא הגוף המרכזי וחוט השדרה, ולצידו האגפים: החרדים הלאומיים, והמסורתיים הלאומיים. 20/03/2011

עת שלום או עת מלחמה

מאז מלחמת ששת הימים יש רצון עז להפטר מחלקי ארץ ישראל ששוחררו בחסדי צור ישראל וגואלו. לא רוצים את חברון, בית אל ושכם. 06/09/2010

שבת בחומש

לחבר את קדושת השבת הקרבה לקדושת ארצנו הקדושה. 08/05/2007