שרה אליאש

התחדשות הנהגה

לא לבזבז אנרגיות מול המאבק על דמותה של מדינת ישראל 22/05/2007