שרה אליאש

התחדשות הנהגה
לא לבזבז אנרגיות מול המאבק על דמותה של מדינת ישראל 22/05/2007