הרב יעקב אריאל

לא אופתע אם יאשימו אותנו בפיגוע בפריז

הרב אריאל סבור כי אין הסבר רציונלי לאנטישמיות, "לא לחשוב שאם נעשה מה שהגויים אומרים זה יפתור את הבעיה". 08/01/2015

אהבת הרֵע - לא רק הסכמה עולמית

הרצון לתקן דברים חברתיים הוא דתי מיסודו ולכן אנחנו צריכים לטפח את החברה. 24/04/2014

דיבור ללא מחשבה - דומה לציפור

רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, מסביר בפינתו השבועית בערוץ 7 את מהותו של נגע הצרעת. 03/04/2014

לא הכל נעשה ב'מקרה'

אפשר לקרוא את המגילה כאוסף מקרים, אך אצלנו כל המקריות הזו מצטרפת בסוף לתכנית מסודרת. 06/03/2014

למה להיתפס רק למוחשי?

למרות שהמדע פועל רבות בדברים מוחשיים, אנשים ממשיכים להיתפס דווקא למוחשי. הרב יעקב אריאל על חטא העגל במתן תורה ובימינו. 13/02/2014

אחינו יהונתן פולארד

אחינו יהונתן פולארד מתוך אמונת עיתך בהוצאת מכון התורה והארץ "מדובר באדם הכלוא מעבר לכל זמן סביר.אנחנו צריכים להגיד לארה"ב: אנחנו ערבים לו ודורשים את שחרורו", מתוך "אמונת עיתיך". 07/05/2012

יהדות ירוקה

הציבור המאמין בערכי התורה הוא זה שצריך ויכול להביא לעולם את בשורת האיזון האקולוגי, בתפיסת עולמו ובהתנהגותו. 27/10/2011

מהו טוהר הנשק האמיתי?

האם מותר לפגוע בתשתיות ובנפש? 17/03/2011

מתגברים על המכשולים

חובתנו להצלת פולארד הינה יותר מפדיון שבויים רגיל. 22/06/2007

ושמחת בחגך

"ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה ומפני מה לא גנזוהו? מפני שתחלתו דברי תורה וסופו דברי תורה? ומאי דבריו סותרין זה את זה כתיב?'ושיבחתי אני את השמחה', וכתיב 'ולשמחה מה זו עושה'. לא קשיא? 'ושבחתי אני את השמחה' ? שמחה של מצוה; ולשמחה מה זו עושה ? זו שמחה שאינה של מצוה" (שבת ל ע"ב). 17/09/2002