הרב יהושע שפירא

והאלקים ניסה את אברהם
ישנם שני חלקים בעבודת ה'- חלק פשוט וחלק עמוק. 03/11/2012
כאילו כל מלאכתך עשויה
בשבת, אף על פי שאדם נמצא באמצע מלאכתו, ואין היא שלמה מצד עצמה, עליו לראותה כאילו היא נשלמה. 11/10/2012
דין וחג כאחד
כדרך שהלידה משמחת את הכול והדאגה נחשבת לה כבת-לוויה בלבד, כך גם הרגלים מקורות שמחה הם, בשל השפע הנמשך על-ידם. 27/09/2011
מהי אהבת חינם
למעשה, רוב ימיהם של ישראל על במת ההיסטוריה עברו עליהם בגלות, והכול מפני אותה שנאת חינם. 08/08/2011
נָשוּב לְהִבָּנוֹת עַל יְדֵי אַהֲבַת חִנָּם
עיקר התיקון לחטא שנאת חינם צריך להיעשות באמצעות כוח הדיבור. 25/07/2011
כשמשתפים רפורמים...
ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא מסביר מדוע הקשר עם הרפורמים מנותק ולעומתם הקשר עם החילוניים הדוק. 21/07/2011
בשמחה ובגבורה
קשיים רבים עומדים בדרך צמיחת גאולתנו, ולעומתם עלינו להיזכר ב'ריאליה' הפלאית של האומה הנצחית שלנו. 29/05/2011
פעמי משיח ברשת
מנהיגי העולם לומדים להקדיש תשומת לב גדלה והולכת גם לשיחם של בני הנוער, המתבטאים בתחומי 'ממלכתם' הווירטואלית בחופשיות שאינה יודעת גבולות. 12/05/2011
העולם הזה - אמצעי או מטרה
בעודנו בפרוזדור, אנו חשופים לניסיונות מרובים שעניינם לאפשר את בחירתנו בטוב ולהציע בפנינו אמצעים - תורה ומצוות - שעל ידם נבוא אל המקום הנכסף, אל העולם-הבא. 01/05/2011
מַיִם שֶאֵין לָהֶם סֹוף
עם כל האמצעים הטכנולוגיים הקיימים בידינו, עדיין אין לאנושות את היכולת והכלים לחקור את מעמקי הים, כמו את הירח וכוכבי הלכת. 26/04/2011
הָאָבִיב שֶל העוֹלָם כֻּלוֹ
עלינו לעבור תהליך ארוך ומסובך כמו מהלך הלבנה, להוליד את דמותנו מחדש ללא הרף ולנוע במעגליות של אור וחושך. 31/03/2011
על צביעות ותקווה
הגענו למצב שבו אין אדם בכיר מתמנה לתפקידו מבלי ששמו יוכתם בתלונות מכל סוג שהוא - בין אם יש בהן כדי לבטל את מינויו, בין אם הן מתקבלות אולם אינן מהוות סיבה מספקת לביטול מינויו ואפילו אם הן נדחות מכל וכל 24/02/2011
כי נר מצוה
תשובת הדור צריכה לבא דווקא ע"י קישור החיצוניות אל הפנימיות, וכי רפואת הכפירה היא בהתרוממות ל'נשמת התורה'. 19/08/2010
האמת, השלום והעובדות
בירור העובדות בעקבות התקפה חריפה נגד האיחוד הלאומי 09/02/2009
נותן נשמה לעם עליה
מצוה גדולה להשתתף בבחירות. זו שותפות בבניית האומה 04/02/2009
נרדמים בשמירה
יש להקדים רפואה למכה – לפחות למכה שעוד לא הגיעה. 17/09/2007
פיתרון כלכלי
להודיע למשדכים שהם מתכוונים לשלם סכום כסף גדול. 28/07/2007