הרב יורם אליהו

הראויים לצאת למלחמה
במלחמות בית דוד היציאה למלחמה לא היתה על פי החשבון של הצלחת הפרט, ולכן הוא כותב גט כריתות לאשתו 27/08/2009
לעמול בתורה
לעמל יולד והוא שמח בעמל התורה ובהשגים שיש לו מתוך העמל הזה שמביאים אותו לקניין תורה אמתי וחזק. 26/06/2009
ירושלים – המוח והלב
הקשר לירושלים צריך להיות דרך הלב אבל גם דרך השכל – בבירור עמוק על מהותה וקדושתה. 22/05/2009
הקדוש צבי גלאט הי"ד - דברים לזכרו
דברים לזכרו של צבי גלאט, תלמיד ישיבה, ירא שמים אמיתי, שנרצח בפיגוע ליד בית הדסה לפני 29 שנה. 14/05/2009
ההודיה ביום העצמאות
כשאומרים הלל ביום העצמאות מכירים שה' עשה כל אלה 22/04/2009
והייתם נקיים
על מעלות הנקיון ההגיינה על פי התורה 12/03/2009
שירת אומה לארצה
העמיק חקר במשנת הרב קוק, והיה מגדולי מפיצי תורתו. 10/05/2008
קדושת ארץ ישראל ופירותיה
ט"ו בשבט, שבח פירות הארץ וקדושה של מצוות הארץ. 15/01/2008
יסודות האמונה הנלמדים מהמכות
נלמד להתבונן בעיקרי אמונה אלו, להתחזק בהם ומהם. 02/01/2008
ריח התפוח
מה המיוחד ביצחק שדווקא אותו אנו מזכירים ביום הדין? 06/09/2007