הרב אברהם וסרמן

הלחי הראשונה

אין לנו "אנשי דת" העומדים על הדוכן ומסיתים לשנאה, כפי שיש אצל אויבינו. שם כולם יודעים ושומעים, ושותקים. 03/08/2015

שנאה מבוקרת

השנאה כאן כדי להישאר. השנאה היא חלק מהטבע האנושי, עד המצב העתידי בו יגור זאב עם כבש. 26/07/2015

יום זכרון מעודכן

הרב וסרמן סבור כי ישנו צורך דחוף לעדכן את המסרים ביום הזיכרון לשואה, ולחבר אותם להווה. 19/04/2012

על חוסן לאומי ופדיון שבויים

אויבינו "מתים למות", גאים בכל הרוג, ומקבלים יותר מוטיבציה. אנחנו שרואים בכל נפש עולם מלא - מתאבלים ובוכים על כל הרוג ומתפארים ברגישותנו לחיי אדם. 12/10/2011

תן כבוד

כשמדובר בערך לאומי, הכבוד הופך לערך קיומי. כל מדינה שומרת בקפדנות על כבודה, לכל אורך ההיסטוריה האנושית, ואינה מוחלת עליו. 27/09/2011

במקום בו מחרימים חנויות

יש מי שמתעקשים לא ללמוד כלום מהעבר הכל כך קרוב, ומצטרפים לשונאי ישראל הגדולים ביותר. 11/07/2011

חוגר מתהלל כמפתח

מוקדש לצמרת הביטחונית של מדינת ישראל לרגל רמיסת הגבול ברמת הגולן. 17/05/2011

הושטת יד לאישה

על הגברים והנשים להבהיר במקום העבודה ובכל מצב דומה, שאינם מושיטים יד לבני המין השני. כך יימנעו גם מאי נעימות וגם מבעיות הלכתיות חמורות העלולות להיווצר במשך הזמן. 09/01/2011

שנה לפטירתו – כיצד נמשיך את דרכו?

מספר נקודות שמאפיינות את דרכו של ר' אברום. 08/10/2008

שיפוץ כללי

הדין הוא סוג של זיכוך, ובזכות הזיכוך נזכה בדין. 02/09/2007