הרב אברהם וסרמן

הלחי הראשונה
אין לנו "אנשי דת" העומדים על הדוכן ומסיתים לשנאה, כפי שיש אצל אויבינו. שם כולם יודעים ושומעים, ושותקים. 03/08/2015
שנאה מבוקרת
השנאה כאן כדי להישאר. השנאה היא חלק מהטבע האנושי, עד המצב העתידי בו יגור זאב עם כבש. 26/07/2015
יום זכרון מעודכן
הרב וסרמן סבור כי ישנו צורך דחוף לעדכן את המסרים ביום הזיכרון לשואה, ולחבר אותם להווה. 19/04/2012
על חוסן לאומי ופדיון שבויים
אויבינו "מתים למות", גאים בכל הרוג, ומקבלים יותר מוטיבציה. אנחנו שרואים בכל נפש עולם מלא - מתאבלים ובוכים על כל הרוג ומתפארים ברגישותנו לחיי אדם. 12/10/2011
תן כבוד
כשמדובר בערך לאומי, הכבוד הופך לערך קיומי. כל מדינה שומרת בקפדנות על כבודה, לכל אורך ההיסטוריה האנושית, ואינה מוחלת עליו. 27/09/2011
במקום בו מחרימים חנויות
יש מי שמתעקשים לא ללמוד כלום מהעבר הכל כך קרוב, ומצטרפים לשונאי ישראל הגדולים ביותר. 11/07/2011
חוגר מתהלל כמפתח
מוקדש לצמרת הביטחונית של מדינת ישראל לרגל רמיסת הגבול ברמת הגולן. 17/05/2011
הושטת יד לאישה
על הגברים והנשים להבהיר במקום העבודה ובכל מצב דומה, שאינם מושיטים יד לבני המין השני. כך יימנעו גם מאי נעימות וגם מבעיות הלכתיות חמורות העלולות להיווצר במשך הזמן. 09/01/2011
שנה לפטירתו – כיצד נמשיך את דרכו?
מספר נקודות שמאפיינות את דרכו של ר' אברום. 08/10/2008
שיפוץ כללי
הדין הוא סוג של זיכוך, ובזכות הזיכוך נזכה בדין. 02/09/2007