חמי דורון

האם ראש הממשלה עומד מעל החוק?
השוויון בפני החוק הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה. 05/10/2007