מרק לוגובסקוי

העיוורון היהודי לאומי
אסור לחצות את הגבול ולתת לגיטימציה לכל מעשה פשע. 13/05/2008
הכתומים ו"ישראל החופשית"
הסירוב למלא פקודה פושעת הוא אקט של אמירה ערכית. 22/10/2007