הרב נתנאל יוסיפון

תעשו חיים!

19/10/2016

בלי הנחות!

10/10/2016

הצדיק שהתאבל על בניין ירושלים

השבת יחול יום ההילולא של רבי גרשון מקיטוב, גיסו ותלמידו הראשון של הבעש"ט. מספרים עליו שבשעה שהיה אומר קינות בתשעה באב מול מקום המקדש היה מתעלף מספר פעמים, "עד שבקושי גדול הקיצו אותו כדרך המתעלפים". 03/03/2016