שמואל אדלמן

אחינו חסידי סלונים

בתקופת ההתנתקות היוו חסידי סלונים מהבודדים שהתייצבו לימין הציבור הדתי לאומי. מי לא נגד אפליה עדתית? 20/06/2010

יהודה ושומרון על כף המאזניים

המסע נגד ישיבת הר ברכה הוא השלב הראשון בתוכנית להחריב את הקהילות היהודיות ביהודה ושומרון – לא פחות. 20/12/2009

ההצלחה האיומה של ה"התנתקות"

הצבת היעדים לעיל נראה שה"התנתקות" היא כישלון מוחלט 10/08/2008

גן השכחה

מתברר שהגן האחראי על הזיכרון הלאומי לוקה בחסר. 20/11/2007

על החשבון ועל הנפש

רבים בתוכנו ממעיטים בחשיבותם של פוסקי הלכה. 25/10/2007