שמואל אדלמן

אחינו חסידי סלונים
בתקופת ההתנתקות היוו חסידי סלונים מהבודדים שהתייצבו לימין הציבור הדתי לאומי. מי לא נגד אפליה עדתית? 20/06/2010
יהודה ושומרון על כף המאזניים
המסע נגד ישיבת הר ברכה הוא השלב הראשון בתוכנית להחריב את הקהילות היהודיות ביהודה ושומרון – לא פחות. 20/12/2009
ההצלחה האיומה של ה"התנתקות"
הצבת היעדים לעיל נראה שה"התנתקות" היא כישלון מוחלט 10/08/2008
גן השכחה
מתברר שהגן האחראי על הזיכרון הלאומי לוקה בחסר. 20/11/2007
על החשבון ועל הנפש
רבים בתוכנו ממעיטים בחשיבותם של פוסקי הלכה. 25/10/2007