אברהם בנימין

"והחי יתן אל ליבו"
עוד פעם הלך אחד משלנו, ושוב אנחנו בשקט. 27/11/2007