הרב זלמן ברוך מלמד

האחדות תביא את הגאולה

האחדות תביא את הגאולה

ראש ישיבת בית אל קורא בטור מיוחד לאחד את כל גווני הציבור המקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות. 13/07/2018 12:25
אשרייך הציונות הדתית

אשרייך הציונות הדתית

החינוך הבריא הטוב לערכים למוסריות למען העם והארץ, הדבקות במטרות הגדולות, הם עלולים לגרום לחציית גבולות מזיקה ומסוכנת. 29/12/2015 16:14
על לימוד תנ"ך

על לימוד תנ"ך

לדאבוננו, יש חוקרים ומפרשים מבני ישראל שרחקו מאמונה והם עוסקים בתנ"ך כספר שנכתב על ידי בשר ודם, שאין בו קדושה, שאינו דבר ה'. 05/01/2015 21:40
מעלין בקודש

מעלין בקודש

חילוקי הדעות של תלמידי חכמים הם אמיתיים ובודאי כל אחד מתכווין לשם שמיים. על כן יש להתפלל שהוויכוח יהיה ענייני לגופו של דבר. 27/12/2014 21:19
צום גדליה: זכו - בניין, לא זכו - חורבן

צום גדליה: זכו - בניין, לא זכו - חורבן

דווקא ליום כזה ישנה הסגולה ליהפך ליום בנייה והתחדשות הוספת חיים וקדושה. 28/09/2014 14:19
להמשיך בגבורה ובעוצמה

להמשיך בגבורה ובעוצמה

חיילנו לא ישנים עכשיו בלילות, הם מתאמצים ומתייגעים וגם אנחנו לא נישן, גם אנחנו נשתדל ונתאמץ ונלמד כדי להוסיף עוד זכויות, להוסיף על הזכויות שיש ללוחמים, והקב"ה יסייע להם. 20/07/2014 22:47
עבירה גוררת עבירה

עבירה גוררת עבירה

העוזבים את התורה בישראל מתדרדרים ויורדים גם למטה מהמוסר האנושי. מה שלא מקובל ברוב רובם של מדינות העולם כאן בארץ מאשרים. 09/06/2014 12:14
חשיבותם של בגדים

חשיבותם של בגדים

הבגדים מצביעים על כך שאדם שייך לחברה מסוימת וגם משפיעים עליו ומקשרים אותו לאותה חברה שלובשת בגדים אלו. 14/02/2011 11:49
קיום הלכות נזיקין - מידת חסידות

קיום הלכות נזיקין - מידת חסידות

מי שרוצה להיות חסיד יקיים ענייני נזיקין. קיום ענייני נזיקין זו מידת חסידות. והדברים טעונים הסבר, שכן חסיד הוא מי שעושה לפנים משורת הדין. 30/01/2011 10:42
לשמור על מדינה יהודית

לשמור על מדינה יהודית

מכתב הרבנים היה מעשה נכון כדי להדוף את ההשתלטות הערבית בערים. מסקנות בעקבות סיור רבני 'דרך אמונה' השבוע בערי הגליל. 13/01/2011 22:32
ההתחדשות של חודש אלול

ההתחדשות של חודש אלול

זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ודודי לי", חודש של התקרבות מחודשת, רעננה, שבין ישראל לקב"ה. ההתקרבות הזו, היא לא רק אינטרס של ישראל, זהו גם הרצון האלוקי. 05/08/2010 23:32
צמצום וניצול החופש הגדול

צמצום וניצול החופש הגדול

החופש צריך לשמש למנוחה, להתרעננות ולא להתפרקות ולבטלה, כי הבטלה מביאה לידי שעמום והבטלה מביאה לידי חטא. 14/06/2010 20:20
השיניים של עוג מלך הבשן

השיניים של עוג מלך הבשן

כנגד צבא שראשיו עסוקים ברדיפת כבוד ועינוגים, די בפגיעה מועטה כדי שתוציא אותו משווי משקלו, עד שהוא יתמוטט וישבר. את זה עשה משה. 26/06/2009 12:44
יופי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

יופי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

תאור יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי כפי שמובא בזוהר. 07/05/2009 14:20
טוב להודות

טוב להודות

זכיתי להכיר את הטובה, וגם להודות עליה בכל שנה. 30/03/2009 11:35
כבוד חברים

כבוד חברים

בימים אלו ראוי לעסוק באופן מיוחד בתיקון המידות. 25/03/2009 23:04
מתנת מצות קידוש החודש

מתנת מצות קידוש החודש

הקשר בין המציאות לבין הזמן הוא קשר מהותי. 05/03/2009 09:39
למען תזכור - כל ימי חייך

למען תזכור - כל ימי חייך

בחג מתנשאים לגובה שהוא נשאר חקוק בתודעה כל השנה. 17/02/2009 16:24
פרשת זכור

פרשת זכור

לא זיכרון בעלמא, אלא לזכור שמצוה למחות את זכר עמלק 05/02/2009 11:25
הדרך לקבלת התורה

הדרך לקבלת התורה

מה שנדרש לקבלת תורה הוא שחרור מתאוות ופתיחות מלאה. 01/02/2009 22:12
גאולת מצרים והגאולה העתידה

גאולת מצרים והגאולה העתידה

והיום כאז, התקדמות ובעיות חדשות, התקדמות וקשיים. 20/01/2009 15:28
שבח פירותיה של ארץ-ישראל

שבח פירותיה של ארץ-ישראל

אוכל שהוא מקודש, יש לו השפעה לטובה על האוכל אותו. 20/01/2009 10:01
מנהיגים בעבר ובהווה

מנהיגים בעבר ובהווה

הענווה היא שהביאה לבחירתו של משה להנהיג את ישראל. 12/01/2009 21:15
שמחה נכונה בפורים

שמחה נכונה בפורים

מגמת השמחה בפורים דוקא לאחד ולקשר בין איש לרעהו. 12/01/2009 09:49
שמע ישראל

שמע ישראל

זהו הדגל, זו הסיסמה הנצחית של עם ישראל. 04/01/2009 22:15
השואה במבט של אמונה

השואה במבט של אמונה

לבטל את מציאותה של הגלות ולבנות את ישראל מחדש. 20/12/2008 21:11
כבוד ישראל

כבוד ישראל

כבוד ישראל אינו דבר פרטי, ואין רשות למחול עליו. 03/12/2008 19:18
חנוכה שיעור לדורנו

חנוכה שיעור לדורנו

ללמדך שצריך לפעול למען גאולת ישראל באתערותא דלתתא. 01/12/2008 20:52
יעקב איש האמת באמת

יעקב איש האמת באמת

דמותו של יעקב אבינו מאירה כאיש תם, איש האמת באמת. 20/11/2008 01:13
מידת האמת - מידת הנצח

מידת האמת - מידת הנצח

האמת איננה מידה חד צדדית, היא מידה אמצעית ונצחית. 19/11/2008 22:24
מידת הזריזות של אברהם

מידת הזריזות של אברהם

הזריזות אינה רק עשייה במהירות, אלא עשייה בשלמות. 03/11/2008 22:42
ממשיכים קדימה!

ממשיכים קדימה!

אנו מגיעים לפרשה זו, וממשיכים ללכת כנגד כל הקשיים 27/10/2008 16:45
דור הפלגה

דור הפלגה

הקב"ה רוצה שהעולם האנושי יהיה מגוון, רב פנים. 10/10/2008 19:07
יום-הכיפורים יום טוב לישראל

יום-הכיפורים יום טוב לישראל

יום סליחה ומחילה, ויום שניתנו בו לוחות אחרונים. 01/10/2008 20:12
האבות נקראו ישרים

האבות נקראו ישרים

הקב"ה בורא את עולמו, והעולם מכיר את הקב"ה כבורא. 01/10/2008 16:17
שמחה ושמחת החג

שמחה ושמחת החג

בסוכות השמחה גדולה יותר ומגיעה לשיאה מבכל החגים. 19/09/2008 19:10
דברים לקראת ראש השנה

דברים לקראת ראש השנה

יום שבו ריבונו של עולם משפיע שפע של ברכה, של טובה. 10/09/2008 16:13
לחודש אלול

לחודש אלול

חודש של התקרבות מחודשת, רעננה, שבין ישראל לקב"ה. 05/09/2008 07:44
אמונת התשובה

אמונת התשובה

האמונה בכוחה של התשובה משנה את ההסתכלות על העולם. 04/09/2008 00:08
היתר המכירה או ירקות ערביים?

היתר המכירה או ירקות ערביים?

להמנע מלהזדקק לירקות ותוצרת ערבית בשנת השמיטה. 10/08/2008 19:01
נחמו נחמו עמי

נחמו נחמו עמי

היום יכולים לומר שאנו רואים את ראשיתה של הנחמה. 08/08/2008 19:08
אבל בתשעה באב בימינו?!

אבל בתשעה באב בימינו?!

אבל על החורבן מיועד להתרכזות בחשבון הנפש של האומה. 07/08/2008 14:34
מצוות שמירת המקדש

מצוות שמירת המקדש

להראות את שייכותינו להר-הבית, ואז יבנה בית-המקדש. 24/07/2008 01:04
שנאת חנם ואהבת חנם

שנאת חנם ואהבת חנם

להרבות באהבת חנם כתיקון לחטא שבשלו חרב בית המקדש. 15/07/2008 22:18
שיעור לפרשת בלק

שיעור לפרשת בלק

בלעם בתוך ליבו רוצה ומחפש איך לעקוף את רצון ה'. 02/07/2008 01:30
שיעור לפרשת בלק - המשך

שיעור לפרשת בלק - המשך

בלעם בתוך ליבו רוצה ומחפש איך לעקוף את רצון ה'. 30/06/2008 23:51
אמונה, ביטחון ושמחה

אמונה, ביטחון ושמחה

אמונה שלמה בד' משמעותה ביטחון וממילא רוגע ושמחה. 28/06/2008 01:36
משברי המרגלים וקרח

משברי המרגלים וקרח

ארץ-ישראל מאחדת את עם ישראל ועושה אותו לעם אחד. 21/06/2008 00:48
חטא המרגלים ותיקונו

חטא המרגלים ותיקונו

הארץ נפלאה היא, ואי-אפשר בשום אופן לוותר עליה. 10/06/2008 22:45
בהעלותך את הנרות

בהעלותך את הנרות

בעשיית מצוה אחת מאירות מתוכה כל המצוות כולן. 08/06/2008 20:55
הכתרים של ירושלים

הכתרים של ירושלים

מעלת ירושלים בהיותה עיר מקדש, עיר מלכות ומרכז תורה 25/05/2008 23:24
לקראת חג השבועות

לקראת חג השבועות

לקראת חג-השבועות, חג מתן-תורה, זה הזמן להתחדשות. 22/05/2008 23:32
יופי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

יופי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

תיאור יום פטירתו של רשב"י כפי שמובא מהזוהר. 14/05/2008 23:40
מתי נענה לבקשת הפיוס

מתי נענה לבקשת הפיוס

האם זה נכון לומר שלא נשכח ולא נסלח על הגירוש? 08/05/2008 16:36
האם אנו מתקדמים או נסוגים?

האם אנו מתקדמים או נסוגים?

להודות לרבונו של עולם גם על היאוש המעורר צפיה 30/04/2008 16:40
"ערוץ 7" בימי ספירת-העומר

"ערוץ 7" בימי ספירת-העומר

התעוררה השאלה כיצד לנהוג, האם להמנע מלהשמיע שירים? 20/04/2008 23:08
איסור חמץ ומצוות מצה

איסור חמץ ומצוות מצה

לא אוכל שיש בו השפעה על עצמותו, אלא אוכל נקי וטהור 10/04/2008 19:11