הרב זלמן ברוך מלמד

על לימוד תנ"ך

לדאבוננו, יש חוקרים ומפרשים מבני ישראל שרחקו מאמונה והם עוסקים בתנ"ך כספר שנכתב על ידי בשר ודם, שאין בו קדושה, שאינו דבר ה'. 05/01/2015

מעלין בקודש

חילוקי הדעות של תלמידי חכמים הם אמיתיים ובודאי כל אחד מתכווין לשם שמיים. על כן יש להתפלל שהוויכוח יהיה ענייני לגופו של דבר. 27/12/2014

צום גדליה: זכו - בניין, לא זכו - חורבן

דווקא ליום כזה ישנה הסגולה ליהפך ליום בנייה והתחדשות הוספת חיים וקדושה. 28/09/2014

להמשיך בגבורה ובעוצמה

חיילנו לא ישנים עכשיו בלילות, הם מתאמצים ומתייגעים וגם אנחנו לא נישן, גם אנחנו נשתדל ונתאמץ ונלמד כדי להוסיף עוד זכויות, להוסיף על הזכויות שיש ללוחמים, והקב"ה יסייע להם. 20/07/2014

עבירה גוררת עבירה

העוזבים את התורה בישראל מתדרדרים ויורדים גם למטה מהמוסר האנושי. מה שלא מקובל ברוב רובם של מדינות העולם כאן בארץ מאשרים. 09/06/2014

חשיבותם של בגדים

הבגדים מצביעים על כך שאדם שייך לחברה מסוימת וגם משפיעים עליו ומקשרים אותו לאותה חברה שלובשת בגדים אלו. 14/02/2011

קיום הלכות נזיקין - מידת חסידות

מי שרוצה להיות חסיד יקיים ענייני נזיקין. קיום ענייני נזיקין זו מידת חסידות. והדברים טעונים הסבר, שכן חסיד הוא מי שעושה לפנים משורת הדין. 30/01/2011

לשמור על מדינה יהודית

מכתב הרבנים היה מעשה נכון כדי להדוף את ההשתלטות הערבית בערים. מסקנות בעקבות סיור רבני 'דרך אמונה' השבוע בערי הגליל. 13/01/2011

ההתחדשות של חודש אלול

זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ודודי לי", חודש של התקרבות מחודשת, רעננה, שבין ישראל לקב"ה. ההתקרבות הזו, היא לא רק אינטרס של ישראל, זהו גם הרצון האלוקי. 05/08/2010

צמצום וניצול החופש הגדול

החופש צריך לשמש למנוחה, להתרעננות ולא להתפרקות ולבטלה, כי הבטלה מביאה לידי שעמום והבטלה מביאה לידי חטא. 14/06/2010

השיניים של עוג מלך הבשן

כנגד צבא שראשיו עסוקים ברדיפת כבוד ועינוגים, די בפגיעה מועטה כדי שתוציא אותו משווי משקלו, עד שהוא יתמוטט וישבר. את זה עשה משה. 26/06/2009

יופי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

תאור יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי כפי שמובא בזוהר. 07/05/2009

טוב להודות

זכיתי להכיר את הטובה, וגם להודות עליה בכל שנה. 30/03/2009

כבוד חברים

בימים אלו ראוי לעסוק באופן מיוחד בתיקון המידות. 25/03/2009

מתנת מצות קידוש החודש

הקשר בין המציאות לבין הזמן הוא קשר מהותי. 05/03/2009

למען תזכור - כל ימי חייך

בחג מתנשאים לגובה שהוא נשאר חקוק בתודעה כל השנה. 17/02/2009

פרשת זכור

לא זיכרון בעלמא, אלא לזכור שמצוה למחות את זכר עמלק 05/02/2009

הדרך לקבלת התורה

מה שנדרש לקבלת תורה הוא שחרור מתאוות ופתיחות מלאה. 01/02/2009

גאולת מצרים והגאולה העתידה

והיום כאז, התקדמות ובעיות חדשות, התקדמות וקשיים. 20/01/2009

שבח פירותיה של ארץ-ישראל

אוכל שהוא מקודש, יש לו השפעה לטובה על האוכל אותו. 20/01/2009

מנהיגים בעבר ובהווה

הענווה היא שהביאה לבחירתו של משה להנהיג את ישראל. 12/01/2009

שמחה נכונה בפורים

מגמת השמחה בפורים דוקא לאחד ולקשר בין איש לרעהו. 12/01/2009

שמע ישראל

זהו הדגל, זו הסיסמה הנצחית של עם ישראל. 04/01/2009

השואה במבט של אמונה

לבטל את מציאותה של הגלות ולבנות את ישראל מחדש. 20/12/2008

כבוד ישראל

כבוד ישראל אינו דבר פרטי, ואין רשות למחול עליו. 03/12/2008

חנוכה שיעור לדורנו

ללמדך שצריך לפעול למען גאולת ישראל באתערותא דלתתא. 01/12/2008

יעקב איש האמת באמת

דמותו של יעקב אבינו מאירה כאיש תם, איש האמת באמת. 20/11/2008

מידת האמת - מידת הנצח

האמת איננה מידה חד צדדית, היא מידה אמצעית ונצחית. 19/11/2008

מידת הזריזות של אברהם

הזריזות אינה רק עשייה במהירות, אלא עשייה בשלמות. 03/11/2008

ממשיכים קדימה!

אנו מגיעים לפרשה זו, וממשיכים ללכת כנגד כל הקשיים 27/10/2008

דור הפלגה

הקב"ה רוצה שהעולם האנושי יהיה מגוון, רב פנים. 10/10/2008

יום-הכיפורים יום טוב לישראל

יום סליחה ומחילה, ויום שניתנו בו לוחות אחרונים. 01/10/2008

האבות נקראו ישרים

הקב"ה בורא את עולמו, והעולם מכיר את הקב"ה כבורא. 01/10/2008

שמחה ושמחת החג

בסוכות השמחה גדולה יותר ומגיעה לשיאה מבכל החגים. 19/09/2008

דברים לקראת ראש השנה

יום שבו ריבונו של עולם משפיע שפע של ברכה, של טובה. 10/09/2008

לחודש אלול

חודש של התקרבות מחודשת, רעננה, שבין ישראל לקב"ה. 05/09/2008

צום גדליה

ליום כזה ישנה הסגולה ליהפך ליום בנייה והתחדשות. 04/09/2008

אמונת התשובה

האמונה בכוחה של התשובה משנה את ההסתכלות על העולם. 04/09/2008

היתר המכירה או ירקות ערביים?

להמנע מלהזדקק לירקות ותוצרת ערבית בשנת השמיטה. 10/08/2008

נחמו נחמו עמי

היום יכולים לומר שאנו רואים את ראשיתה של הנחמה. 08/08/2008

אבל בתשעה באב בימינו?!

אבל על החורבן מיועד להתרכזות בחשבון הנפש של האומה. 07/08/2008

מצוות שמירת המקדש

להראות את שייכותינו להר-הבית, ואז יבנה בית-המקדש. 24/07/2008

שנאת חנם ואהבת חנם

להרבות באהבת חנם כתיקון לחטא שבשלו חרב בית המקדש. 15/07/2008

שיעור לפרשת בלק

בלעם בתוך ליבו רוצה ומחפש איך לעקוף את רצון ה'. 02/07/2008

שיעור לפרשת בלק - המשך

בלעם בתוך ליבו רוצה ומחפש איך לעקוף את רצון ה'. 30/06/2008

אמונה, ביטחון ושמחה

אמונה שלמה בד' משמעותה ביטחון וממילא רוגע ושמחה. 28/06/2008

משברי המרגלים וקרח

ארץ-ישראל מאחדת את עם ישראל ועושה אותו לעם אחד. 21/06/2008

חטא המרגלים ותיקונו

הארץ נפלאה היא, ואי-אפשר בשום אופן לוותר עליה. 10/06/2008

בהעלותך את הנרות

בעשיית מצוה אחת מאירות מתוכה כל המצוות כולן. 08/06/2008

הכתרים של ירושלים

מעלת ירושלים בהיותה עיר מקדש, עיר מלכות ומרכז תורה 25/05/2008

לקראת חג השבועות

לקראת חג-השבועות, חג מתן-תורה, זה הזמן להתחדשות. 22/05/2008

יופי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי

תיאור יום פטירתו של רשב"י כפי שמובא מהזוהר. 14/05/2008

מתי נענה לבקשת הפיוס

האם זה נכון לומר שלא נשכח ולא נסלח על הגירוש? 08/05/2008

האם אנו מתקדמים או נסוגים?

להודות לרבונו של עולם גם על היאוש המעורר צפיה 30/04/2008

"ערוץ 7" בימי ספירת-העומר

התעוררה השאלה כיצד לנהוג, האם להמנע מלהשמיע שירים? 20/04/2008

איסור חמץ ומצוות מצה

לא אוכל שיש בו השפעה על עצמותו, אלא אוכל נקי וטהור 10/04/2008

עד כמה יש להתאמץ בניקיונות לפסח?

אין להסתפק במעשים עצמם, אלא יש להתכוון בעשייתם. 07/04/2008