הרב אייל ורד

היום

לגלות את החידוש שמסתתר ביום החדש הזה שנולד עכשיו. 16/02/2008

ייקח כמה שייקח, הרי בסוף נגיע

נראה שבשנים האחרונות יש להחליף את הנושא. 18/12/2007