שבתאי שירן

לא סלחתי
על פשע הגירוש אין שכחה, אין כפרה, ואין סליחה. 07/10/2008
פשרת עמונה
הפשרה שמציע השלטון אינה פשרת מיגרון, זו פשרת עמונה 22/08/2008
מנהיגות של מאבק
מנהיגות אינה צומחת בנכלולים פוליטיים כאלו ואחרים. 04/08/2008
מכתב גלוי לאנשי מגרון
השעה מתקרבת, ואתם עומדים יחד איתנו בניסיון גדול. 02/07/2008
ראשית צמיחת גאולתנו?
מדינת ישראל מובלת בדרך מסוכנת שאינה תחילת צמיחה. 01/05/2008
על הניסים
מתוך האבל, הבלבול, ואובדן הדרך נמשיך לשמוח באמונה. 19/03/2008
תנו לשדרות לדמם
לשלם את המחיר הקשה בידיעה שהכניסה היא לתמיד. 27/01/2008
עמונה, שיברה של השקפת עולם
מי שהיה תמים בגוש וקרא לחיילים לציית, נשבר בעמונה 21/01/2008
די להפגנות
כי הגיע הזמן ליזום, להוביל, ולקבוע עובדות חדשות. 13/01/2008