הרב יוסי דניאל

שמחה דווקא עכשיו!
השמחה היא האנרגיה והאומץ להתמודדות עם קשיי המציאות 08/03/2008