הרב יוסי דניאל

להקשיב, זה כל הסיפור
צו השעה הוא לפתח בקרבנו כלים להקשבה בין איש לרעהו. 05/07/2008
שמחה דווקא עכשיו!
השמחה היא האנרגיה והאומץ להתמודדות עם קשיי המציאות 08/03/2008