דני חלמיש

מילון מונחים ישראלי – יהודי
במדינת היהודים נפוצים כיום ביטויים רבים שפירושם האמיתי אינו ידוע. מילון זה מציג מספר ביטויים כאלה, ואת פירושם המדוייק בעברית פשוטה. 26/08/2003
האופק היהודי
הצעד הבא בתהליך הגאולה מורכב מביסוס שליטת עם ישראל על ארץ ישראל המערבית, ומהכרה של עם ישראל בזהותו היהודית. שני דברים אלו יקרו ביחד, מפני שהם מאפשרים זה את זה. הכוח שידחוף את עם ישראל לעשות את הצעד הזה הינו יצר ההישרדות 29/04/2003