דוד הקסנר

רמת הגולן תמורת חומוס
הקשר הרגשי הפשוט הזה של אהבת הארץ הוא הקשר החזק. 02/06/2008