ליבי כהנא

ארבעים שנה לליגה להגנה יהודית
הוא ביקש לשנות את התדמית הרכרוכית של היהודים. 16/06/2008