הרב עובדיה חן

אותיות פורחות באוויר
במשך הדורות ובתוקף הגלויות, הלך ונשכח אט אט ההיגוי הנכון של חלק מהאותיות, עד ששרדו למרבה הצער אך ורק חמש עשרה אותיות בלבד. 26/07/2012
לא מגיע לי כלום!
כשנשאה תודה בלידת ראובן שמעון ולוי, היא אכן הודתה, אבל יתכן שעדיין קיננה בלבה המחשבה: "זה היה מגיע לי". 27/11/2011
כיסוי ראש – גם לרווקות
מלפני מאות בשנים, מנהג הספרדים בזה היה שגם הבנות הרווקות מכסות ראשן לפחות בשעת התפלה. הרב עובדיה חן מבאר. 02/10/2011
שחיטה מהודרת או סחיטה מהודרת?
אחד מגדולי התורה בדורנו, אשר לא חת מאיש, כבר זעק על כך במלוא גרונו לפני שנים מספר. הוא לא רק זעק בפיו, אלא אף טרח וכתב מאמר שלם ארוך ומנומק אודות הסחיטה המהודרת. 29/08/2011
אשרי המחכה ויגיע
כאשר אנו מצפים לגאולה ומבקשים אותה - בכך בעצם אנו מזרזים את בואה. לעומת זאת, כאשר עם ישראל אינו מצפה לגאולה, הגאולה מתרחקת. 05/08/2011
על מה אנו מתאבלים?
אנו בוכים על העבר ומבקשים על העתיד, שעל ידי האבל, נזכה לבנין בית המקדש. הבכי שלנו אינו מבטא ייאוש, אלא תקווה. 28/07/2011
התקוממות בלב המדבר
כאן הבין משה שחייב הצדק לא רק להיעשות אלא גם להיראות, למען יראו כל ישראל וידעו הדורות הבאים כולם את חומרת הכופר בתורה. 20/06/2011
תיקון ל'תיקון'
קשה להבין איך אפשר להחמיץ הזדמנות פז כזו, לטעום מעט מפסוקי התנ"ך ולהכיר באופן כללי את פסוקי תורתנו הקדושה. 05/06/2011
אב לא נותן לבנו 'חתול בשק'
אם למשל אב יגיש לבנו מתנה, והבן מכיר ויודע שאביו חפץ בטובתו כל הימים, וכי יסרב לקבלה עד שלא ידע מראש את תכולתה ומה התועלת שבה?! ודאי שלא! 02/06/2011
אשר הקלת החמרתי
במקום שהציבור יכופף עצמו לדרך של רבו, מנסים לְ'שַׁוֵּק' את הרב בהתאם להשקפת-עולם הרווחת בציבור. 05/05/2011
'זה כן בשבילי'
לקורא נדמה כי צדיקים אינם עוברים נסיונות כמוהו, כביכול הם נולדו בשלמות עילאית, נטולי יצרים, ללא ספקות וחיבוטי נפש, ומכאן הוא מגיע למסקנה המתבקשת כי להיות תלמיד חכם 'זה לא בשבילי'. 28/03/2011
העץ שהפך לרועץ
הפלא בנס פורים, לא היה רק ההצלה, אלא גם העובדה שמפלתו של המן נרקחה על ידו בעצמו - 'הפוך על הפוך'. 14/03/2011
עד מתי ל'עדה' הרעה הזאת?
הנסיון המביש והשפל של עסקניהם לבזות את כבודם של חכמי הספרדים ברחובה של עיר, ו'לקרוע' את עם ישראל לגזרים, חייב לזעזע כל אחד מאתנו. 24/02/2011
שערים חדשים בלימוד תורה
השבוע הוא חג אישי עבורי. הספר "בתורתך", שכתבתי על משנתו של הגר"מ לוי זצ"ל בענייני לימוד תורה, הגיח בשעה טובה לאויר העולם, לאחר חבלי לידה ממושכים. 10/01/2011
האיש שניצח את השטן
אברהם ניצב בפני דילמה רגשית קשה, וחש עצמו בין הפטיש לסדן. ושוב נכשל השטן, ושוב ניצח אברהם!!! 27/10/2010
חיפוש הוא עמל?
לעמל טכני יש משמעות ערכית. עמל התורה ויגיעתה אינם איפוא רק מכשירי מצווה, אלא הם מעשה הקניין שעל ידם התורה נקנית לאדם. 26/07/2010
ארבע מדות בלומדי תורה
"ותלמוד תורה כנגד כולם", אנו אומרים בכל בוקר, אך מהי ייחודיותה של מצות תלמוד תורה על פני מצוות אחרות? 21/06/2010
ביטול תורה באיכות - לא תמיד
לא תמיד הלימוד של דברים "קלילים" יותר זה ביטול תורה באיכות. 25/05/2010
לא לבוש מפני המלעיגים
התשובה לגל ההסתה צריכה להיות אחת בלי להתייפייף - אנו מחזיקים את העולם! 06/05/2010
אין מושג כזה 'כסף קטן'!
מה הביא את יעקב לחצות את מעבר היבוק בשביל פכים קטנים? מהו היחס הנכון לכסף שה' נותן לנו? 02/12/2009
מבחן החסד
מידת החסד היא אמת המידה המרכזית בחיפוש אחר בת זוג מתאימה. 12/11/2009
או שלם או כלום!
מי שמשלים מצוה, המצוה נקראת על שמו. אין מושג "עשוי למחצה, לשליש ולרביע. 14/10/2009
הוראה לכלל יצאת?
יש תופעה שאברכים שהם באמת יראי שמים, מתאימים ובעלי גישה, נמנעים מלעבוד כמלמדים, בגלל התדמית השלילית שנוצרה. 31/07/2009
כשרות המסעות
בימים הקרובים יוצאים לומדי התורה לנפוש בבין הזמנים. איך מבטיחים שהפעילויות יהיו לטובה ולא... 15/07/2009
אחדות שהיא פילוג
מסידור השבטים במדבר למקום מיוחד ודגל מיוחד אנו לומדים שאחדות איננה אחידות. 21/05/2009
מה נשתנה איסור חמץ?
מה הוא הלקח שהאיסור החמור של חמץ בא ללמדנו? 29/03/2009
הדמות המאחדת
רב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל - מה זה כבוד התורה באמת 05/03/2009
מי אינו שמח בפורים?
הגיע הזמן להשמיד ולאבד את כל הנפצים מנער ועד זקן 14/02/2009
סיפורי צדיקים גם לצדיקים
תולדות גדולי ישראל הוא ספר המוסר הטוב ביותר. 31/12/2008
לעקור את הבעיה מהשורש
לערוך בדחיפות בדק בית, באיזה דבר רוחני ירד דורנו? 20/12/2008
העולם כסולם
יזהר האדם לבל ייאש עצמו כאשר הוא חווה איזו ירידה. 05/12/2008
אדם לעמל יולד
אינו דומה לימוד בנחת ושלוה ללימוד מתוך עמל ויגיעה. 23/11/2008
כש"נוח לשמיים" מתנגש עם "נוח לבריות"
לא תמיד ניתן לספק רצון הבריות, ולהישמר מאיסורים. 29/10/2008
מערכת נתינה וקבלה
מערכת נתינה וקבלה בין הורים לילדיהם במשך הדורות. 28/09/2008
הָיֹה הָיָה בּוּזַּגְלוֹ
מי שלא מעריך את עצמו, שלא יצפה שאחרים יעריכו אותו. 15/09/2008
כיצד נצום בקלות?
נבוא ליום הכיפורים בהכרה, יום זה הוא צ'אנס עבורנו. 10/09/2008
קולמוס הלב
כי יש אנשים הפורקים את רגשותיהם בדיבור ויש בכתיבה. 07/09/2008
המבלי אין קברים בארץ
האמצעים להשיג את המטרה טומנים בחובם מכשולים. 29/08/2008