בעז שפירא

שטחים!!!

ט"ו באלול

מישהו ירד מהפסים!

מאות מכוניות בשיירה קולנית. דגלים של הרוצחים, צפירת מכוניות, נפנופי ידיים לאות ניצחון, שמחה גלויה ותנועות ידיים. י"ט בתמוז

יצא מהארון ומבקש להוות דוגמה

ברירת המחדל בטבע היא לא השמדה עצמית וכליה כי אם ריבוי טבעי וגדילה כ"א באייר

צעקות השדרן הנגזל

הרעל הוא אותו הרעל, המנגינה אותה מנגינה, האנשים אותם אנשים. ט"ז בניסן

צבא משותק וחיילים מפוחדים

לא נותר לנו אלא לחזור ולעשות רעש, להצביע על המחלה ולהפיץ תוצאותיה החולניות ברבים. ז' באדר

ההגנה הטובה ביותר היא ההגנה?

היכן השאיפה להשמדה מהירה של האיומים, של מיגור האויב והשגת ניצחון מהיר. מאמר תשיעי בסדרה ט' בחשון

חיילים על כוונת המשפטנים

צה"ל במדרון חלקלק - מאמר שמיני בסדרה. ב' בחשון

צבא יהודי?  

מפקדי צה"ל קלטו, הפנימו, והחלו במסע מוקפד לצמצום כוחם והשפעתם של ה"וינטרים" וה"רונצקים" בצבא. צה"ל במדרון חלקלק: מאמר שביעי. כ"ה בתשרי

ערבים בצה"ל

צה"ל במדרון חלקלק - מאמר שישי בסדרה - הפעם על גיוס הערבים לצה"ל. י"ח בתשרי

צה"ל במדרון חלקלק

מכוני חוץ וגורמי שמאל שותפים ומובילים ב"חינוך"בצה"ל (מאמר רביעי בסדרה) ד' בתשרי

מניצחון והכרעה לעצימות נמוכה והכלה

צה"ל במדרון חלקלק – מניצחון והכרעה לעצימות נמוכה והכלה. כתבה שנייה בסדרה. י"ח באלול

צה"ל במדרון חלקלק

בעז שפירא בסדרת מאמרים על תיפקודו של צבא הגנה לישראל בשנים האחרונות. משהו לא טוב קורה, ההרתעה נשחקת מאד. מאמר ראשון. י"ב באלול

שעת חירום בצה"ל

כ"ב בתמוז

הבוז למתרפסים ולמתחנפים

אוי לנו שאלה ה"מנהיגים" המובילים את מדינת היהודים כיום, בלא עמוד שדרה, בלא זקיפות קומה, בלא יכולת עמידה ומתוך חוסר יכולת להבחין בין טוב ורע. כ"ג בשבט

אין צדק

מקום בו אין צדק, מקום בו אין חוק, מקום בו אין מוסר ומקום בו המינים שולטים ביד רמה- למקום כזה סדום ייקרא. י' באלול

שקרנים צבועים ומתחסדים

למעשה הנבלה שסופו בכוחנות ברוטאלית וראשיתו בשקר וצביעות שותפים שורה ארוכה של בעלי כוח ושררה י"ב באב