בעז שפירא

ההגנה הטובה ביותר היא ההגנה?

היכן השאיפה להשמדה מהירה של האיומים, של מיגור האויב והשגת ניצחון מהיר. מאמר תשיעי בסדרה 10/11/2016

חיילים על כוונת המשפטנים

צה"ל במדרון חלקלק - מאמר שמיני בסדרה. 03/11/2016

צבא יהודי?  

מפקדי צה"ל קלטו, הפנימו, והחלו במסע מוקפד לצמצום כוחם והשפעתם של ה"וינטרים" וה"רונצקים" בצבא. צה"ל במדרון חלקלק: מאמר שביעי. 27/10/2016

ערבים בצה"ל

צה"ל במדרון חלקלק - מאמר שישי בסדרה - הפעם על גיוס הערבים לצה"ל. 20/10/2016

צה"ל במדרון חלקלק

מכוני חוץ וגורמי שמאל שותפים ומובילים ב"חינוך"בצה"ל (מאמר רביעי בסדרה) 06/10/2016

מניצחון והכרעה לעצימות נמוכה והכלה

צה"ל במדרון חלקלק – מניצחון והכרעה לעצימות נמוכה והכלה. כתבה שנייה בסדרה. 21/09/2016

צה"ל במדרון חלקלק

בעז שפירא בסדרת מאמרים על תיפקודו של צבא הגנה לישראל בשנים האחרונות. משהו לא טוב קורה, ההרתעה נשחקת מאד. מאמר ראשון. 15/09/2016

הבוז למתרפסים ולמתחנפים

אוי לנו שאלה ה"מנהיגים" המובילים את מדינת היהודים כיום, בלא עמוד שדרה, בלא זקיפות קומה, בלא יכולת עמידה ומתוך חוסר יכולת להבחין בין טוב ורע. 02/02/2016

אין צדק

מקום בו אין צדק, מקום בו אין חוק, מקום בו אין מוסר ומקום בו המינים שולטים ביד רמה- למקום כזה סדום ייקרא. 25/08/2015

שקרנים צבועים ומתחסדים

למעשה הנבלה שסופו בכוחנות ברוטאלית וראשיתו בשקר וצביעות שותפים שורה ארוכה של בעלי כוח ושררה 28/07/2015

נרדמים בשמירה

החידלון והאדישות היחסיים בהם אנו היהודים מגיבים - ראוי לכל גנאי. 18/05/2015

נתניהו, ראה הוזהרת!

לא הולכתי שולל אחר ה"תפנית" של נתניהו ערב הבחירות, אשר בראותו את המפלה קרבה הפך עורו והתחיל לדבר ב"יהודית". 16/04/2015

לקבור בן

04/08/2014