בעז שפירא

צה"ל במדרון חלקלק

בעז שפירא בסדרת מאמרים על תיפקודו של צבא הגנה לישראל בשנים האחרונות. משהו לא טוב קורה, ההרתעה נשחקת מאד. מאמר ראשון. 15/09/2016

הבוז למתרפסים ולמתחנפים

אוי לנו שאלה ה"מנהיגים" המובילים את מדינת היהודים כיום, בלא עמוד שדרה, בלא זקיפות קומה, בלא יכולת עמידה ומתוך חוסר יכולת להבחין בין טוב ורע. 02/02/2016

אין צדק

מקום בו אין צדק, מקום בו אין חוק, מקום בו אין מוסר ומקום בו המינים שולטים ביד רמה- למקום כזה סדום ייקרא. 25/08/2015

שקרנים צבועים ומתחסדים

למעשה הנבלה שסופו בכוחנות ברוטאלית וראשיתו בשקר וצביעות שותפים שורה ארוכה של בעלי כוח ושררה 28/07/2015

נרדמים בשמירה

החידלון והאדישות היחסיים בהם אנו היהודים מגיבים - ראוי לכל גנאי. 18/05/2015

נתניהו, ראה הוזהרת!

לא הולכתי שולל אחר ה"תפנית" של נתניהו ערב הבחירות, אשר בראותו את המפלה קרבה הפך עורו והתחיל לדבר ב"יהודית". 16/04/2015

לקבור בן

04/08/2014