הרב דניאל שילה

לאזני אחינו הדרוזים

חוק הלאום בא להדגיש את הזכות הלאומית של היהודים בארץ, דבר שגם אתם מסכימים אתו. 30/07/2018

בין "שופטים" ל"כי תצא", תובנות בענין מלחמות ישראל

במהומת הוויכוחים האחרונים, עלתה הטענה ההזויה , שכיוון שהחילונים הם האשמים במלחמות בימינו, על כן חובת המלחמה עליהם בלבד. שקר! 27/08/2015

הדמעות וכוונות האומה

לפני תשע עשרה שנה, נפל בלבנון בעמדו בראש חייליו, בן קדומים, סגן ישי שכטר הי"ד, לוחם בן לוחם, אהוב על משפחתו וחבריו. 25/04/2015

"שקלים", שבת המקדש והקרבנות

מי שבא כיום למשל אל משכן הכנסת לא רואה חלק בו, כיוון שהוא נתרם על ידי שועי ארץ אשר האדם הפשוט כלל לא בא לגבולם. 06/02/2013

חלוקה וצביעות

ניסיונות הערבים לחסל את מדינת ישראל נמשכים מאז תום מלחמת תש"ח. הם מצדיקים את ערעור הסכמתנו לתכנית החלוקה. 12/12/2011

יבוא חנן ויטול את שכרו

בתפילת מנחה של חנן ביום רגיל, ניכרה התלהבות אשר אפיינה את תפילת ערב יום כיפור של אחרים. 03/11/2011

צדיקים, צאו למלחמה!

שמעתי אומרים שעתה אין מלחמת מיצוה, משום שאין מלך המוסמך להכריז עליה. אין הדבר כן. שהרי כבר ראינו, שגויים שצרו על עיירות ישראל בשבת, מצוה על כל ישראל שיכולין לבוא, לצאת ולעזור. 07/07/2010

רב האור מן הצל

נאומו של ראש הממשלה, אינו יכול להידרש באופן פשטני, או כולו לשבח או כולו לגנאי. 18/06/2009

יותר מזל משכל

יש צורך לבנות תוכנית אסטרטגית לביצור ההתיישבות 17/02/2009

לדרוך את הקשת הפוליטית

הדרך היחידה לקדם את ההתיישבות היא כוח פוליטי בכנסת 12/12/2008