הרב דניאל שילה

לא סמכו על הנס

י"ח באדר ב

בין "שופטים" ל"כי תצא", תובנות בענין מלחמות ישראל

במהומת הוויכוחים האחרונים, עלתה הטענה ההזויה , שכיוון שהחילונים הם האשמים במלחמות בימינו, על כן חובת המלחמה עליהם בלבד. שקר! י"ב באלול

הדמעות וכוונות האומה

לפני תשע עשרה שנה, נפל בלבנון בעמדו בראש חייליו, בן קדומים, סגן ישי שכטר הי"ד, לוחם בן לוחם, אהוב על משפחתו וחבריו. ו' באייר

נקמה בזויה

ט"ו בתמוז

"שקלים", שבת המקדש והקרבנות

מי שבא כיום למשל אל משכן הכנסת לא רואה חלק בו, כיוון שהוא נתרם על ידי שועי ארץ אשר האדם הפשוט כלל לא בא לגבולם. כ"ו בשבט

חלוקה וצביעות

ניסיונות הערבים לחסל את מדינת ישראל נמשכים מאז תום מלחמת תש"ח. הם מצדיקים את ערעור הסכמתנו לתכנית החלוקה. ט"ז בכסלו

יבוא חנן ויטול את שכרו

בתפילת מנחה של חנן ביום רגיל, ניכרה התלהבות אשר אפיינה את תפילת ערב יום כיפור של אחרים. ו' בחשון

צדיקים, צאו למלחמה!

שמעתי אומרים שעתה אין מלחמת מיצוה, משום שאין מלך המוסמך להכריז עליה. אין הדבר כן. שהרי כבר ראינו, שגויים שצרו על עיירות ישראל בשבת, מצוה על כל ישראל שיכולין לבוא, לצאת ולעזור. כ"ה בתמוז

רב האור מן הצל

נאומו של ראש הממשלה, אינו יכול להידרש באופן פשטני, או כולו לשבח או כולו לגנאי. כ"ו בסיון

יותר מזל משכל

יש צורך לבנות תוכנית אסטרטגית לביצור ההתיישבות כ"ג בשבט

לדרוך את הקשת הפוליטית

הדרך היחידה לקדם את ההתיישבות היא כוח פוליטי בכנסת ט"ו בכסלו