הרב דניאל שילה

בית? אפילו לא פחון
מאז הסכמי אוסלו, נמסר ייצוג ענייני הדת היהודית במדינת ישראל לחרדים, הן על ידי מפלגות השמאל והן על ידי אלו מן הימין. 09/09/2019
סורגים מצג שווא
הרב דניאל שילה מסביר למה הקשר האדוק של הציונות הדתית עם הליכוד הוא לא טוב. 03/04/2019
לחזק את בדק הבית
יש לכנס את המרכז מחדש, ולשוב ולהחליט ברוב הדרוש את מה שהובא בישיבה האחרונה. שאם לא כן, לא נוכל אפילו להציג רשימה ליום הבחירות. 21/01/2019
לאזני אחינו הדרוזים
חוק הלאום בא להדגיש את הזכות הלאומית של היהודים בארץ, דבר שגם אתם מסכימים אתו. 30/07/2018
בין "שופטים" ל"כי תצא", תובנות בענין מלחמות ישראל
במהומת הוויכוחים האחרונים, עלתה הטענה ההזויה , שכיוון שהחילונים הם האשמים במלחמות בימינו, על כן חובת המלחמה עליהם בלבד. שקר! 27/08/2015
הדמעות וכוונות האומה
לפני תשע עשרה שנה, נפל בלבנון בעמדו בראש חייליו, בן קדומים, סגן ישי שכטר הי"ד, לוחם בן לוחם, אהוב על משפחתו וחבריו. 25/04/2015
"שקלים", שבת המקדש והקרבנות
מי שבא כיום למשל אל משכן הכנסת לא רואה חלק בו, כיוון שהוא נתרם על ידי שועי ארץ אשר האדם הפשוט כלל לא בא לגבולם. 06/02/2013
חלוקה וצביעות
ניסיונות הערבים לחסל את מדינת ישראל נמשכים מאז תום מלחמת תש"ח. הם מצדיקים את ערעור הסכמתנו לתכנית החלוקה. 12/12/2011
יבוא חנן ויטול את שכרו
בתפילת מנחה של חנן ביום רגיל, ניכרה התלהבות אשר אפיינה את תפילת ערב יום כיפור של אחרים. 03/11/2011
צדיקים, צאו למלחמה!
שמעתי אומרים שעתה אין מלחמת מיצוה, משום שאין מלך המוסמך להכריז עליה. אין הדבר כן. שהרי כבר ראינו, שגויים שצרו על עיירות ישראל בשבת, מצוה על כל ישראל שיכולין לבוא, לצאת ולעזור. 07/07/2010
רב האור מן הצל
נאומו של ראש הממשלה, אינו יכול להידרש באופן פשטני, או כולו לשבח או כולו לגנאי. 18/06/2009
יותר מזל משכל
יש צורך לבנות תוכנית אסטרטגית לביצור ההתיישבות 17/02/2009
לדרוך את הקשת הפוליטית
הדרך היחידה לקדם את ההתיישבות היא כוח פוליטי בכנסת 12/12/2008