הרב ישי אביעזר

הסנה הבוער לדורות
הסנה הבוער על דש בגדו של כל יהודי, הוא סמל להתהוות של אומה. כך היה במצרים וכך היה באירופה. 05/05/2016
שעיר עיזים לחטאת
קריאת קורבנם של הנשיאים בחנוכה, דומה שאינה מסתמכת רק על הסידור המספרי של הימים התואם את שמונת ימי החג, כי אם על המרכיב הישראלי שהחג נשען עליו. 10/12/2015
החודש הזה לכם
פרשיות תולדות, ויצא, וישלח, וישב ומקץ, הן נחלת חודש כסלו. מדי שנה קוראים את פרשיות ההתהוות הישראלית בחודש זה, ולא בכדי. 15/11/2015
אָז אֵיתָם
כדאי לומר בצורה החלטית: אחרי רוצחים לא רודפים. לא ממתינים כדי שהיורים ייתפסו. השיטה המענישה אחרי פשע פשטה את הרגל ברגל. 02/10/2015
תרגול התרנגול
הבאת הקורבן לבית המקדש בידי החוטא, יוצרת רעד של נטילת חיים, שעל החוטא להפנים את משמעותו בעצמו ובחייו. 21/09/2015
ללכת עם ולהרגיש בלי 
בפרלמנטים האירופיים, ידעו גדולי אגודת ישראל שיש מרחק גדול בין השלטון הנוכרי לבין ההשקפה היהודית. 03/05/2015
עד מאה ועשרים
ליום הרצל בעשרה באייר. 29/04/2015
חזון העצמ(א)ות
יש חירות ללא עצמאות, אך אין עצמאות ללא חירות. חירות היא שחרור מעול זרים, אך עצמאות היא היכולת להתנהל ללא כל תלות בגורם אחר 23/04/2015
ההלל החצוי
הצפנת האפיקומן רומזת לטוב הצפון לכנסת ישראל, המסבה בליל הסדר, משבחת את גואלה ומחברת בין 'ימות עיניתנו' לימות המשיח. 31/03/2015
עמק דותן
12/12/2014
חוט ושרוך
31/10/2014