יוני שטבון

לא הייתם צריכים לשחרר אותי

אופי דיון זה בסוגיית שליט, אשר בוחן את שיקולי הבעד והנגד סביב חישוב חשבונאי בלתי פתיר של 'כמה שווים חיי אדם ' מפספס את העיקר ומנציח את הטפל. 12/10/2011

מנהיגות במקום השתלטות

בימים טרופים (עקבתא דמשיחא קוראים לזה), בהם קיים אובדן ערכים וזהות בציבור הישראלי במקביל לצימאון אדיר לתוכן משמעותי כולל, הציבור הציוני דתי לא יכול להמשיך ולדשדש 30/04/2010