הרב אריאל בראלי

מאחורי המסכה של בנט

מאחורי המסכה של בנט

מחויבותה האוורירית של 'הבית היהודי' לרבנים העלתה סימני שאלה כבר במהלך כריתת הברית עם לפיד ובדיוני ועדת פרי. בפרשת הרב אריאל נחשפה האמת: בנט מעל בתפקידו לאחד את הציבור תחת רב מוסכם, והותיר את המערכה ליח"צ של הרב סתיו. 30/05/2013
גאולה תלויה בתורה?

גאולה תלויה בתורה?

בעת הזאת, שהחברה הישראלית מתמקדת ברצון לכפות חלוקה צודקת ושוויונית של הנטל על לומדי תורה. 10/07/2012
עוגן הלכתי לחוק החרם

עוגן הלכתי לחוק החרם

הרב אריאל בר-אלי ראש מכון "משפט לעם" ורב בישיבת ההסדר שדרות מגיב למאמרו של הרב אפרים זלמנוביץ' נגד חוק החרם. 20/07/2011
האם מותר לקיים חרם צרכנים?

האם מותר לקיים חרם צרכנים?

חוות הדעת ההלכתית והמוסרית בנושא של החרמת תחנת הדלק "פז" היא שהתנאי להטלת החרם הוא שוויוניות. 06/05/2011
הריגה ורציחה על פי תורה

הריגה ורציחה על פי תורה

יש סיוע הלכתי להמלצה שהונחה על שולחנו של שר המשפטים, הקוראת להרחיב את הגדרת רוצח למקרים שהכוונה לרצח מתבררת מתוך המעשה עצמו על ידי שימוש בכלים שיש בהם כדי להמית. 01/05/2011
כשמעשנים לא מעידים

כשמעשנים לא מעידים

לא כל איסור שאדם עובר פוסל אותו לעדות בייחוד שהמעשן עובר על "ונשמרתם לנפשותיכם" אין מדובר על איסור לאו. 31/05/2010