הרב אריאל בראלי

רבנות כבקשתך?

רבנות כבקשתך?

02/04/2014 09:40
מאחורי המסכה של בנט

מאחורי המסכה של בנט

מחויבותה האוורירית של 'הבית היהודי' לרבנים העלתה סימני שאלה כבר במהלך כריתת הברית עם לפיד ובדיוני ועדת פרי. בפרשת הרב אריאל נחשפה האמת: בנט מעל בתפקידו לאחד את הציבור תחת רב מוסכם, והותיר את המערכה ליח"צ של הרב סתיו. 30/05/2013 00:45
קדושה אני מבקש

קדושה אני מבקש

30/11/2012 11:30
גאולה תלויה בתורה?

גאולה תלויה בתורה?

בעת הזאת, שהחברה הישראלית מתמקדת ברצון לכפות חלוקה צודקת ושוויונית של הנטל על לומדי תורה. 10/07/2012 10:47
עוגן הלכתי לחוק החרם

עוגן הלכתי לחוק החרם

הרב אריאל בר-אלי ראש מכון "משפט לעם" ורב בישיבת ההסדר שדרות מגיב למאמרו של הרב אפרים זלמנוביץ' נגד חוק החרם. 20/07/2011 12:29
האם מותר לקיים חרם צרכנים?

האם מותר לקיים חרם צרכנים?

חוות הדעת ההלכתית והמוסרית בנושא של החרמת תחנת הדלק "פז" היא שהתנאי להטלת החרם הוא שוויוניות. 06/05/2011 08:04
הריגה ורציחה על פי תורה

הריגה ורציחה על פי תורה

יש סיוע הלכתי להמלצה שהונחה על שולחנו של שר המשפטים, הקוראת להרחיב את הגדרת רוצח למקרים שהכוונה לרצח מתבררת מתוך המעשה עצמו על ידי שימוש בכלים שיש בהם כדי להמית. 01/05/2011 21:08
כשמעשנים לא מעידים

כשמעשנים לא מעידים

לא כל איסור שאדם עובר פוסל אותו לעדות בייחוד שהמעשן עובר על "ונשמרתם לנפשותיכם" אין מדובר על איסור לאו. 31/05/2010 09:47