ד"ר דליה חשן

הרהורים על מצבנו הלאומי
מהו החזון לאורו ובכוחו תבנה שיבת ציון שלב ב', קשה לומר עכשיו, בשלב זה נראית לי חשובה יותר קודם כל ההכרה בתפקידו החיוני של החזון בתחייתו של השלד הלאומי. 08/05/2011
שעון קיץ ואופיה של המדינה
יש לראות בוויכוח על השעון ביטוי לוויכוח עמוק יותר על אופייה של המדינה. ואין להבינו כנסוב על וויכוח חברתי, כלכלי, פסיכולוגי שכן אף אחד מהם טרם הוכח. 03/05/2011
נקמת השטן והקורבן
מדינת ישראל צריכה לבצע שינוי תפיסה יסודי, ולא כפי שחושבים מעצבי המדיניות שהשינוי צריך להיות ביחס לתפיסת האומות אותה, אלא קודם כל שינוי ביחס לתפיסתה היא את עצמה. 15/03/2011
המשט, האלילות הקדומה והנצרות
התפיסה של הקרבת קרבן אדם או לפחות הקזת דמו כדרך לפיוס והסרת זעם מצוי באלילות הקדומה. כך מצאנו בסדר עבודתם של נביאי הבעל במבחן האלוהות והגשם עם אליהו בהר הכרמל. 01/06/2010
מדינת חסות וסיבותיה
מה גורם למדינת ישראל להתרפס ולוותר על אינטרסים חיונים שלה? 29/06/2009
המחלה הלאומית הממארת
לא עברו חודשים מאז נבחרה ממשלת נתניהו וכבר היא מזמררת את אותן קלישאות והזיות. 26/05/2009
הקטיף
אחים, ממלאי פקודות, הפכו כפרים פורחים לעיי החרבות. 03/08/2008