הרב חיים אמסלם

ספרדים, עורו משנתכם

ספרדים! עורו משנתכם, הבינו כי כל עוד תתדפקו על דלתות הנטרקות בפניכם, קרנכם תרד. הגיעה העת לטפח את המוסדות שלנו. 16/06/2010