עו"ד איילת גלילי

אובאמה כמשל
ארה"ב מתעוררת לבוקר חדש ולמצב פוליטי שלא הכירה כבר עשרות שנים. לנשיא אין רוב בבית הנבחרים ואומה שלמה כבר אינה מאמינה בשיפור המצב הכלכלי בקרוב. 03/11/2010
הפישלת וגם חזרת?
חלוץ אינו מעוניין כרגע לנקוב בשם המפלגה אליה יצטרף, למה לסגור אופציות? האידיאולוגיה אינה חשובה, גם לא המטרה, כל עוד אני בדרך פנימה. 26/09/2010
בין אומנות לנאמנות
תופעת תרבות החרמות המאומצת על ידי השמאל הקיצוני בישראל לאחרונה, מעלה את שאלת הלגיטימיות של המאבק תחת הכותרת חופש הביטוי. 31/08/2010
זו לא דרך התורה
הויכוח שהתגלע כאן אינו ויכוח בין דת ומדינה כפי שניסתה התקשורת לצייר, ואין המדובר במחלוקת לשם שמיים. 18/06/2010