אלוף במיל' עוזי דיין

שכחו את ירושלים במגילת העצמאות?
ניתן לראות את שורש ההתעלמות מירושלים כבר בימי קום המדינה. דווקא בטקסט המכונן של מדינת ישראל היהודית-דמוקרטית נשכחה ירושלים. 19/07/2010