עמנואל גרטל

קצין הגירוש לא יקבל מחילה מהמגורשים
כולם בשר מבשרה של הציונות הדתית, הרקובה תודעתית. 19/08/2008
המשטרה בצרות? גם אנחנו
השירות לאזרח הוא גרוע כבר שנים. 08/12/2006
להחליף את הצ'יפ הדפוק
כעת יש לעמוד בצמתים בשלטי "אמרנו לכם". 19/07/2006
דרושים: יהודים עזי-נפש
אכן, אויה לנו. כמו שזה נראה כעת, ובלא שינוי תודעתי וחשיבתי דרמטי אצל רוב הציבור 'הכתום' ותושבי יו"ש, העקירות הבאות כבר מחכות בפתח. 06/04/2006