הרב יוסף כרמל

בגדי המלך

בגדי המלך

08/07/2016
ברכות אברהם, למי?

ברכות אברהם, למי?

מי יקבל מיצחק את ברכות אברהם? מה פשר הביטוי "לִקְהַל עַמִּים"? 12/11/2015
מ"בן הישראלית" ועד "זרע ישראל"

מ"בן הישראלית" ועד "זרע ישראל"

דווקא בשבוע שחל בו תשעה באב חובה עלינו לעסוק בבעיה כאובה של מאות אלפים שאינם מוגדרים כיהודים על פי ההלכה, וגם להציע דרך להתמודד עמה. 22/07/2010
 אש מן השמיים

אש מן השמיים

בפרשתנו אנו מגיעים לשיאו של התהליך שהחל בהכרזה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה ח). בשלב הראשון נאספו החומרים והוכנו המשכן וכליו. שלב זה מתואר בפרשיות החותמות את ספר שמות, מפרשת תרומה ועד סוף פרשת פקודי. בתחילת ספר ויקרא עוברת התורה לתיאור השלב השני והוא פירוט חוקי הקרבנות. חוקים אלה מצויים בשתי הפרשיות הפותחות את ספר ויקרא. 16/04/2004
 ופני לא יראו

ופני לא יראו

אחת התוצאות של חטא העגל הייתה הסתרת הפנים. תחנוניו של משה ולחצו "ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה" (שמות ל"ג טו) נענו בשלילה "ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי:… ופני לא יראו". 11/03/2004
 מידות לדורות

מידות לדורות

בימים אלה התחלנו בכולל "ארץ חמדה" בפעם השלישית את שולחן ערוך חושן משפט. הציווי על הכנת "חשן המשפט" מופיע בפרשתנו. 04/03/2004
 קרוב מכל קרוב או רחוק מכל רחוק?

קרוב מכל קרוב או רחוק מכל רחוק?

מעמד הר סיני השריש בלב בני ישראל את יסודות האמונה, באל אחד יחיד ומיוחד. במעמד יחיד בהיסטוריה האנושית התגלה האל ה"יושב בסתר עליון" אל העם הנבחר. 10/02/2004