הרב יוסף כרמל

בגדי המלך

08/07/2016

ברכות אברהם, למי?

מי יקבל מיצחק את ברכות אברהם? מה פשר הביטוי "לִקְהַל עַמִּים"? 12/11/2015

מ"בן הישראלית" ועד "זרע ישראל"

דווקא בשבוע שחל בו תשעה באב חובה עלינו לעסוק בבעיה כאובה של מאות אלפים שאינם מוגדרים כיהודים על פי ההלכה, וגם להציע דרך להתמודד עמה. 22/07/2010

אש מן השמיים

בפרשתנו אנו מגיעים לשיאו של התהליך שהחל בהכרזה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה ח). בשלב הראשון נאספו החומרים והוכנו המשכן וכליו. שלב זה מתואר בפרשיות החותמות את ספר שמות, מפרשת תרומה ועד סוף פרשת פקודי. בתחילת ספר ויקרא עוברת התורה לתיאור השלב השני והוא פירוט חוקי הקרבנות. חוקים אלה מצויים בשתי הפרשיות הפותחות את ספר ויקרא. 16/04/2004

ופני לא יראו

אחת התוצאות של חטא העגל הייתה הסתרת הפנים. תחנוניו של משה ולחצו "ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה" (שמות ל"ג טו) נענו בשלילה "ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי:… ופני לא יראו". 11/03/2004

מידות לדורות

בימים אלה התחלנו בכולל "ארץ חמדה" בפעם השלישית את שולחן ערוך חושן משפט. הציווי על הכנת "חשן המשפט" מופיע בפרשתנו. 04/03/2004

קרוב מכל קרוב או רחוק מכל רחוק?

מעמד הר סיני השריש בלב בני ישראל את יסודות האמונה, באל אחד יחיד ומיוחד. במעמד יחיד בהיסטוריה האנושית התגלה האל ה"יושב בסתר עליון" אל העם הנבחר. 10/02/2004