הרב אריאל לוי

אהבת הארץ של הרב יורם אברג'ל זצ"ל

גדולים מעשיו וחשוב לספר בשבחו ובגדולתו של הצדיק, כדי שנזכה לדבוק בדרכיו הקדושים וללקט פירורים משולחנו. כ"ו בתשרי

ח"י אלול

י"ז באלול

אור האורות

א' באלול

וירשתם אותה

כ"ו באב

והורשתם

כ"ז בתמוז

זכתה ירושלים

כ"ח בסיון

מתיקות התורה

ה' בסיון

ויתבוננו חסדי ה'

עלינו לזכור: רבותינו הקדושים מחנכים אותנו להרגיל את עצמינו להיות מלאי תודה לה' מתוך הכרת הטוב על החסדים שעושה אתנו. א' בסיון

ערכאות של גויים

לגויים יש חוקים ומשפטים זרים. אדם שעוזב את בית הדין שדן לפי חוקי התורה ופונה לערכאות נחשב לבוגד בתורה. תגובה לרב ישראל רוזן. ה' באדר

וירא בסבלותם

כ"ב בטבת

הארי שבחבורה

ט' בחשון

אהבת ישראל

שש שנים להסתלקות מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל כ"ד בסיון

מזל טוב, מאיר

כ"ה באדר ב

ומרדכי לא יכרע

י"ג באדר ב

העמלק

כ"ז באדר

לעצור את ההסתה!

כ"ו בכסלו

איש החסד והגבורה

כבוד ישראל בער בליבו החם של אשר חסנו הי"ד. הוא לא הסכים להשלים עם התנהגות גלותית בארץ ישראל. י"ט בחשון

הרופא לשבורי לב

הייתה ברב אברג'ל רגישות נפלאה לשבורי לב, ותמיד היה דואג לפרגן, לומר מילים טובות ולבביות, לתת את כל ליבו. כ"ט בתשרי

קול דמי אחינו

כ"ד בתשרי

שרית חדד בחברון? בשמחה

הרב אריאל לוי מגיב לביקורת שנשמעה מצד כמה פלגים נגד הופעתה של שרית חדד בחברון בכנס נשים. ז' בתשרי

הרב יהודה פתיה זצ"ל

מאמר לרגל הילולת המקובל האלוקי הרב יהודה פתיה זצ"ל לפני כ-72 שנה כ"ט באב

נפער חלל עצום

ג' בסיון

מלאכים כבני אדם

בערב שביעי של פסח נפטר רבי צבי משה צחור זצ"ל, ממייסדי קריית ארבע. מאז ומעולם הייתה דמותו בעיניי כדמותו של מלאך. כ"ז בניסן

שבת שירה

י' בשבט

אהבת עולם

ט"ז בטבת

צער השכינה

ט"ז בחשון

ממשיכים בדרכו

י"א בחשון

על אדמת נכר

ו' באלול

למנף את האחדות

כ"ט בסיון

שובו אחים!

י"ט בסיון

שנה חלפה

ב' באייר

מצה עשירה

ו' בניסן