הרב ד"ר רצון ערוסי

חילול השבת במירון יחליש את המאבק למענה

כיצד יגיבו המתנגדים להעתיק את המדורות ליום א' לדרישת אחים שאינם שומרי מצוות לקיים ארועי ימי הזכרון במועדם כולל מוצ"ש? 25/04/2017

חופש ביטוי או חופש שיסוי

הביטוי המיטבי של "חופש האמנות" ו"חופש הביטוי" עפ"י תורת ישראל 03/02/2016

להכיר במציאות המודרנית

דיין בימינו צריך שיהיה ניכר שבתוך עמו הוא יושב, מכיר את המציאות המודרנית, ואת החברה בישראל, ויש לו שיח ושיג עמה, שיח מושכל, ועם מאור פנים. 30/01/2011