הרב יהושע שמידט

אל תשמור לעצמך, שתף את כולם!
צריך להבין את הנקודה הפנימית שנצרכת שתהיה לעם ישראל שהיא טוב עין ולב טוב. לא לשמור לעצמך, אלא להשפיע על כולם. 07/02/2011