הרב אלחנן בן נון

אכזריות ואלימות בחוות גלעד

יש להתקומם על הרקבון המוסרי והלאומי שמגיע גם לחלקים במערכת הבטחון המהוללת והעטורה מעשים של גבורה ושל קדוש ד'. 28/02/2011