הרב רא"ם הכהן

על מה נידונים?

על מה נידונים בני האדם בדין של ראש השנה? האם ייתכן כי כל מי שנפטר במהלך השנה הוא רשע וכל מי שמהלך בינינו שנה אחר שנה ועושה עוול הוא צדיק? 01/10/2014

ראש השנה 'שלושה ימים'!?

שבת שמגיעה אחרי שני ימי ראש השנה היא אירוע מקרי או שישנה משמעות עמוקה לכך? האם ישנה יחודיות בכך שאירוע זה חל בראש שנת השמיטה? 16/09/2014

תרומת דם

האם חלה חובה לתרום דם לבנק הדם של "מגן דוד אדום"? 10/06/2014

שימוש ב'מאיץ חימום אקולוגי' בשבת

בדוד החשמלי (בוילר) שלי הותקן 'מאיץ חימום אקולוגי' חכם לחיסכון באנרגיה הנקרא ESB. האם מותר להשתמש במים המחוממים באמצעותו בשבת? 13/05/2014

יום זיכרון בשנה מעוברת

אימתי חל 'יום השנה' לנפטר (היארצייט) בשנה מעוברת? 06/02/2014

כיסוי ראש לגברים

שאלה: האם לגברים קיימת החובה ללכת עם כיפה? 28/01/2014

החזרת החשמל על ידי גוי בשבת

בחודשי החורף, כאשר ממסר הפחת ניתק את זרם החשמל הביתי בשבת, האם מותר לומר לגוי לחדש את הזרם? 12/01/2014

הדפסת פסוק על חולצה

שאלה: האם מותר להדפיס פסוק או חלק ממנו על חולצות? 12/12/2013

שמיעה בקול גדולי הדור

האם דיני "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך", "לא תסור" והלכות זקן ממרה מיוחדים לסנהדרין או שהם חלים ביחס לגדול הדור? 01/12/2013

האם חייבים לתרום דם?

האם חלה חובה לתרום דם לבנק הדם של "מגן דוד אדום"? 03/11/2013

שינוי השם לבעל תשובה

האם בעל תשובה צריך לשנות את שמו ומה משמעו של שינוי השם? 20/08/2013

האם מותר לאכול בכלים שאינם טבולים?

שאלה: האם מותר לאורח לאכול בכלים של המארח שאינם טבולים? האם יש הבדל בין מי שמתארח בבית חברו ובין התארחות במסעדה או מלון? 23/07/2013

תערובת קטניות

האם לנוהגים איסור קטניות מותר לקנות מוצרים שיש בהם תערובת של קטניות ולאוכלם בפסח? 27/03/2013

חיוב לומדי התורה בשירות צבאי

על השאלה האם לומדי תורה ותלמידי חכמים חייבים בשירות בצבא במציאות ימינו, משיב ראש ישיבת עתניאל, הרב רא"ם הכהן. 21/02/2013

שליח ציבור בכסא גלגלים

שאלה: האם אדם שמרותק לכיסא גלגלים יכול לעבור לפני התיבה כשליח ציבור? 15/01/2013

נרות שבת בבית מלון

שאלה – כיצד יש להדליק נרות שבת כאשר מתארחים במקומות ציבוריים ובבתי מלון? 27/12/2012

האם מותר להזמין חילוני לשבת?

האם מותר להזמין לסעודת שבת אדם שיש סיכוי שיגיע או יחזור באיסור? 03/11/2012

האם הסוכה כשרה?

האם אפשר לכתחילה לסכך בנסרים שרוחבם פחות מארבעה טפחים ("בלפונים")? 04/10/2012

חיוב כבד שמיעה בתקיעת שופר

האם כבד שמיעה הנעזר במכשיר שמיעה חייב בתקיעת שופר, והאם יכול להוציא אחרים ידי חובתם? 19/09/2012

מה עושים כשעירוב של מחנה קיץ נקרע?

ראש ישיבת הההסדר בעתניאל מסביר האם יש להודיע לכל חניכי תנועת הנוער, שהעירוב נקרע ואין לטלטל או עדיף שיהיו שוגגין? 07/08/2012

יינו של מי שאינו שומר מצוות

מה דין בקבוק יין שאדם שאינו שומר תורה ומצוות נגע בו, פתח אותו, או מזג ממנו? 21/06/2012

'שבע ברכות' אחרון בסעודה שלישית

האם היום השביעי נחשב במניין ימים אלו לכל אורכו, או שמא חל בו הדין של "מקצת היום ככולו"? 15/05/2012

הרמת 'פיוז' בשבת ע"י נוכרי

בחודשי החורף ניתֵק ממסר הפחת את זרם החשמל הביתי בשבת. האם מותר לומר לגוי לחדש את הזרם? 13/02/2012

שניים מקרא ואחד תרגום

האם קריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" הינה חיוב, ואם כן כיצד יש לקיים את ההלכה? 03/01/2012

דברי תורה בבריכה

האם מותר לדבר בדברי תורה בברכת השחייה, בסאונה היבשה או הרטובה? 06/12/2011

תרומת אברים ותחיית המתים

מי שבמיתתו הציל חיים, וכן המשפחה שקיבלה את ההחלטה לתרום את אברי המת, זכותם רבה. 07/11/2011

בניית מקדש מחוץ לירושלים

האם ניתן לבנות את בית המקדש שלא בהר הבית כמו שנבנה המשכן בגלגל, שילה, נוב וגבעון? 26/08/2011

אבלות על החורבן בימינו

עיקר האבלות בימינו צריכה להתמקד בחסרון המקדש, ולא בצרות. 02/08/2011

התארחות אצל אוכלי קטניות

האם אשכנזי יכול להתארח אצל ספרדי הנוהג לאכול קטניות בפסח? והאם יש מעלה בהנהגה שבפסח לא להתארח האחד אצל חברו? 17/04/2011

מהו גידרה של קריאת פרשת שקלים בזמן המקדש ובימינו?

מה הסיבה שקוראים פרשת שקלים בימינו, שאין ביהמ"ק? 06/03/2011