הרב רא"ם הכהן

על מה נידונים?
על מה נידונים בני האדם בדין של ראש השנה? האם ייתכן כי כל מי שנפטר במהלך השנה הוא רשע וכל מי שמהלך בינינו שנה אחר שנה ועושה עוול הוא צדיק? 01/10/2014
ראש השנה 'שלושה ימים'!?
שבת שמגיעה אחרי שני ימי ראש השנה היא אירוע מקרי או שישנה משמעות עמוקה לכך? האם ישנה יחודיות בכך שאירוע זה חל בראש שנת השמיטה? 16/09/2014
תרומת דם
האם חלה חובה לתרום דם לבנק הדם של "מגן דוד אדום"? 10/06/2014
שימוש ב'מאיץ חימום אקולוגי' בשבת
בדוד החשמלי (בוילר) שלי הותקן 'מאיץ חימום אקולוגי' חכם לחיסכון באנרגיה הנקרא ESB. האם מותר להשתמש במים המחוממים באמצעותו בשבת? 13/05/2014
יום זיכרון בשנה מעוברת
אימתי חל 'יום השנה' לנפטר (היארצייט) בשנה מעוברת? 06/02/2014
כיסוי ראש לגברים
שאלה: האם לגברים קיימת החובה ללכת עם כיפה? 28/01/2014
החזרת החשמל על ידי גוי בשבת
בחודשי החורף, כאשר ממסר הפחת ניתק את זרם החשמל הביתי בשבת, האם מותר לומר לגוי לחדש את הזרם? 12/01/2014
הדפסת פסוק על חולצה
שאלה: האם מותר להדפיס פסוק או חלק ממנו על חולצות? 12/12/2013
שמיעה בקול גדולי הדור
האם דיני "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך", "לא תסור" והלכות זקן ממרה מיוחדים לסנהדרין או שהם חלים ביחס לגדול הדור? 01/12/2013
האם חייבים לתרום דם?
האם חלה חובה לתרום דם לבנק הדם של "מגן דוד אדום"? 03/11/2013
שינוי השם לבעל תשובה
האם בעל תשובה צריך לשנות את שמו ומה משמעו של שינוי השם? 20/08/2013
האם מותר לאכול בכלים שאינם טבולים?
שאלה: האם מותר לאורח לאכול בכלים של המארח שאינם טבולים? האם יש הבדל בין מי שמתארח בבית חברו ובין התארחות במסעדה או מלון? 23/07/2013
תערובת קטניות
האם לנוהגים איסור קטניות מותר לקנות מוצרים שיש בהם תערובת של קטניות ולאוכלם בפסח? 27/03/2013
חיוב לומדי התורה בשירות צבאי
על השאלה האם לומדי תורה ותלמידי חכמים חייבים בשירות בצבא במציאות ימינו, משיב ראש ישיבת עתניאל, הרב רא"ם הכהן. 21/02/2013
שליח ציבור בכסא גלגלים
שאלה: האם אדם שמרותק לכיסא גלגלים יכול לעבור לפני התיבה כשליח ציבור? 15/01/2013
נרות שבת בבית מלון
שאלה – כיצד יש להדליק נרות שבת כאשר מתארחים במקומות ציבוריים ובבתי מלון? 27/12/2012
האם מותר להזמין חילוני לשבת?
האם מותר להזמין לסעודת שבת אדם שיש סיכוי שיגיע או יחזור באיסור? 03/11/2012
האם הסוכה כשרה?
האם אפשר לכתחילה לסכך בנסרים שרוחבם פחות מארבעה טפחים ("בלפונים")? 04/10/2012
חיוב כבד שמיעה בתקיעת שופר
האם כבד שמיעה הנעזר במכשיר שמיעה חייב בתקיעת שופר, והאם יכול להוציא אחרים ידי חובתם? 19/09/2012
מה עושים כשעירוב של מחנה קיץ נקרע?
ראש ישיבת הההסדר בעתניאל מסביר האם יש להודיע לכל חניכי תנועת הנוער, שהעירוב נקרע ואין לטלטל או עדיף שיהיו שוגגין? 07/08/2012
יינו של מי שאינו שומר מצוות
מה דין בקבוק יין שאדם שאינו שומר תורה ומצוות נגע בו, פתח אותו, או מזג ממנו? 21/06/2012
'שבע ברכות' אחרון בסעודה שלישית
האם היום השביעי נחשב במניין ימים אלו לכל אורכו, או שמא חל בו הדין של "מקצת היום ככולו"? 15/05/2012
הרמת 'פיוז' בשבת ע"י נוכרי
בחודשי החורף ניתֵק ממסר הפחת את זרם החשמל הביתי בשבת. האם מותר לומר לגוי לחדש את הזרם? 13/02/2012
שניים מקרא ואחד תרגום
האם קריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" הינה חיוב, ואם כן כיצד יש לקיים את ההלכה? 03/01/2012
דברי תורה בבריכה
האם מותר לדבר בדברי תורה בברכת השחייה, בסאונה היבשה או הרטובה? 06/12/2011
תרומת אברים ותחיית המתים
מי שבמיתתו הציל חיים, וכן המשפחה שקיבלה את ההחלטה לתרום את אברי המת, זכותם רבה. 07/11/2011
בניית מקדש מחוץ לירושלים
האם ניתן לבנות את בית המקדש שלא בהר הבית כמו שנבנה המשכן בגלגל, שילה, נוב וגבעון? 26/08/2011
אבלות על החורבן בימינו
עיקר האבלות בימינו צריכה להתמקד בחסרון המקדש, ולא בצרות. 02/08/2011
התארחות אצל אוכלי קטניות
האם אשכנזי יכול להתארח אצל ספרדי הנוהג לאכול קטניות בפסח? והאם יש מעלה בהנהגה שבפסח לא להתארח האחד אצל חברו? 17/04/2011
מהו גידרה של קריאת פרשת שקלים בזמן המקדש ובימינו?
מה הסיבה שקוראים פרשת שקלים בימינו, שאין ביהמ"ק? 06/03/2011