הרב מאיר נהוראי

זכייתו של יהודה  במנהיגות

זכייתו של יהודה במנהיגות

אדם שיודע להגיד טעיתי ושואף לאמת ראוי להנהיג. 10/01/2012
צריך לדעת לפרגן

צריך לדעת לפרגן

מי שמונע עצמו מלפרגן לזולת יש בו מעט מכפיות טובה. 06/03/2011