ד"ר שלום פליסר

הבלדה הפרוזאית לאחי-שלי
אחי- שלי אינו בחזקת מת בכלל. 23/04/2007
איש הגומי
המצב האומלל והמגוחך לפעמים שאליו נקלענו. 16/10/2006
דרוש "וודסטוק" כתום
להפיק אירוע מחאה מוסיקלי שיוסיף להדהד ימים רבים 28/06/2006
כן שואה, לא שואה
אינני יכול להתחיל שלא במשל. משל, שאינו אלא בדיחה ידועה מובא כאן כדי להדגים כיצד הפיקו יהודים את הלקחים והמסקנות מן השואה. 07/09/2005
הרהורי "יום העצמאות" תשס"ה
ביומני המשרדי מצאתי, כי ביום חמישי, ג' באייר תשס"ה (12.5.05) מצוין "יום העצמאות" באותיות בולטות. 19/04/2005
מלכודת העכברים
לפניכם סיפור-עם פשוט ונאיבי, אבל אקטואלי לימים אלה, שבהם יש איום ממשי על גוף, נפש ורכוש של תושבי גוש-קטיף. אין חמלה על בתי-כנסת. אף את מתיהם עומדים להחריד מקברותיהם... 31/01/2005
"מס וחלילה"
מאז שבחרתי במסלול כלכלי עצמאי, הפכתי כרבים מן העוסקים העצמאיים למשלם מיסים אובססיבי. שרות צבאי ותשלום מיסים עמדו תמיד לנגד עיני כתמצית המחויבות האזרחית שלי. לממשלה ולמדינה במישרין, ובעקיפין – לעם היושב בציון. 03/01/2005
מעשה במיפלץ מתפגר
היה לנו פעם כלב. הוא מת לנו בגיל 14 כשאין אף טיפת-דם אדם על שיניו. הוא לא נשך איש מעולם. היה מסור מאד לבני הבית ודאג לשלמות הטריטוריה, בלי צורך או דחף לנעוץ שיניים בשוק או אחוריים של מאן-דהוא. 10/11/2004
יום רציחתו של הרב כהנא ראוי לעריכת חשבון נפש
רק שונאי האמת, צבועים וחנפים, יכולים להתעלם במתכוון מיום השנה להירצחו של ח"כ לשעבר, הרב מאיר דוד כהנא זצ"ל והי"ד. 07/11/2004
חג החירות של נועם פדרמן
כיהודי, וכאזרח ישראל הריני נרעש ומזועזע מן המחשבה והידיעה, כי נועם פדרמן, יהודי כמוני וכמוך, יושב במאסר על לא-עוון ועל לא-עוול בכפו. וכי שם הוא צפוי לחגוג את חג החירות. 31/03/2004