הרב יעקב דביר

"ונהפוך הוא" בעקבות הטבח
משפחת פוגל הי"ד היקרה והצנועה, בנתה בית בארץ ישראל, בית של זוגיות ואהבה, לידת ילדים וחינוכם לטהרה, בית שכולו בית גידול לאמונה, תורה ויראת שמיים. 16/03/2011