הרב חיים רטיג

ישיבות הסדר - בית מדרש עם חידוש!
השילוב בין תורה לצבא הוא רווח של שניהם או הפסדם? 28/03/2011