הרב אריה שטרן

מול פני המצב
נראה לי לדאבוני שאף אנו איננו עושים די להבלטת הזהות היהודית של המדינה. 12/06/2011