הרב פרופ'''' נריה גוטל

"אין להרהר על מה נחקקה"
מה ראו כמה וכמה הוגים, קדומים ומאוחרים, לשבר קולמוסיהם לנסות ולבאר ולנמק ולהסביר את מצוות פרה אדומה. 06/07/2011