גילה פינקלשטיין

שר הביטחון צריך ללמוד ממוסלמי

שר הביטחון צריך ללמוד ממוסלמי

כמי שחוותה מקרוב את ההרס הפיזי הדורסני של גירוש מתיישבי חבל קטיף, אתנגד בכל כוחי לכל רעיון של פינוי נוסף. 27/09/2012
 לקרוא בין השורות

לקרוא בין השורות

בטרם "חציתי את הקווים" והתחלתי את פעילותי בכנסת, עסקתי בחינוך למעלה משלושה עשורים. מקצוע האנגלית, אותו לימדתי, ידוע כמקצוע קשה להוראה ותלמידים רבים מתקשים להתמודד עם השפה החדשה והשונה. 09/01/2006
 מי יבצע את הפינוי?

מי יבצע את הפינוי?

נושא פינוי גוש קטיף, הוא מסוג הנושאים שאנו נדרשים אליו בעל כורחנו. זהו נושא כאוב,אולי הכאוב ביותר בתולדות מדינת ישראל: עקירת אלפי יהודים מבתיהם ומאדמתם, אשר בנו את חייהם ואת משפחתם במשך עשרות שנים. 14/07/2004