גילה פינקלשטיין

שר הביטחון צריך ללמוד ממוסלמי
כמי שחוותה מקרוב את ההרס הפיזי הדורסני של גירוש מתיישבי חבל קטיף, אתנגד בכל כוחי לכל רעיון של פינוי נוסף. 27/09/2012
לקרוא בין השורות
בטרם "חציתי את הקווים" והתחלתי את פעילותי בכנסת, עסקתי בחינוך למעלה משלושה עשורים. מקצוע האנגלית, אותו לימדתי, ידוע כמקצוע קשה להוראה ותלמידים רבים מתקשים להתמודד עם השפה החדשה והשונה. 09/01/2006
מי יבצע את הפינוי?
נושא פינוי גוש קטיף, הוא מסוג הנושאים שאנו נדרשים אליו בעל כורחנו. זהו נושא כאוב,אולי הכאוב ביותר בתולדות מדינת ישראל: עקירת אלפי יהודים מבתיהם ומאדמתם, אשר בנו את חייהם ואת משפחתם במשך עשרות שנים. 14/07/2004