הרב אביחי רונצקי

הכרת הטוב
25/03/2015
הכרת הטוב
18/01/2015
על התוכחה
28/12/2014
תזכורת משכם
הרב אביחי רונצקי מתייחס לוונדליזם שבוצע במתחם קבר יוסף, להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב את קול התורה אל בין כתלי ציון קבר יוסף. 22/12/2014
חיבת הארץ
15/10/2014
אל תירא
08/09/2014
"אחרי!"
07/08/2014
כושר ההרתעה
הצעד שנקטה ממשלת ישראל בשחרור מחבלים רוצחים, פוגע קשות בכושר ההרתעה שלנו. 14/11/2013
ערך האחריות
אחריותו של האדם אינה מסתכמת בעזרה לסביבתו הקרובה, אלא עליו מוטלת האחריות אף על הסביבה הרחוקה יותר. 06/11/2013
מעלת האדם
אהבת הבריות של אברהם אבינו, אינה מונעת משיקולים מצומצמים ומאינטרסים אישיים. 16/10/2013
סגולת ישראל
החיבור שלנו לשורשי האומה, מאברהם אבינו ועד ימינו אלו, חיבור אשר חושף את תעצומות הנפש הישראלית. 10/10/2013
"אור נעים"
בראשית ימי החורף, כשהגשם דופק בחלונות, נתכנס פנימה, נדליק את הנשמה לאבוקה מאירת אדם ומשפחה, לאבוקה המפיקה אור נעים. 02/10/2013
ערך הכלל
29/09/2013
חג הסוכות - קודש וחול
דווקא לנוכח המעבר בין החגים הללו, בו אנו מביאים לידי ביטוי ממשי בחיים את תכני הקודש, אנו בהחלט שמחים, שמחה יהודית טיפוסית. 17/09/2013
יום הכיפורים - חטא וגאווה
נזכור את לקחי מלחמת יום הדין. מפקדנו היקרים ימשיכו לאמן את יחידות הצבא, אך מבלי לזלזל באויב וביכולותיו. 13/09/2013
לעד נקבע גורלנו
ההיסוס המתמשך של ארצות הברית לפגוע בנאציזם המתחדש שתופס מקום בשכנות לנו - מוכיח כאלף עדים שלעד נקבע גורלנו. 10/09/2013
אגרת לראש השנה
ראש השנה אנו מבקשים על כילוי הרשעה מן העולם, נתינת שמחה לארץ ישראל ובקשת הופעתו של מלך המשיח. 03/09/2013
תשובה - לא בשמיים ולא מעבר לים
המוטיב החוזר בפסוקים אלו היא קלות התשובה: לא בשמיים היא ולא מעבר לים. 29/08/2013
"והיה מחניך קדוש"
דיבורים לא ראויים, התנהגות קלוקלת עלולים לפגוע במוכנות הכוחות למלחמה. 15/08/2013
אל תירא
דווקא כעת, כשעם ישראל עומד בערבות מואב, טרם כניסתו לארץ, נכון להורות לו כיצד להילחם. 11/08/2013
היחס למוות
אין התורה אוסרת על האדם לבכות מרה על יקיריו, אך מנגד התורה אוסרת עשיית מעשים קיצוניים המבטאים תחושות של ייאוש וחידלון. 31/07/2013
כבודם של ישראל
יסוד גדול מלמדנו משה רבנו בצורת אמירת דברי התוכחה לעם ישראל-את היחס הנכון והזהירות הרבה הדרושה בכבודם של ישראל. 11/07/2013
בין השתמטות לנשיאה בעול
קריאת משה רבנו "... הַאַחֵיכֶם, יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה, וְאַתֶּם, תֵּשְׁבוּ פֹה?!". משמעותית ביותר אף בימים אלו. 04/07/2013
סגולת ישראל
בלעם, שמתוך שנאתו הרבה, חפץ מאוד לקלל את ישראל, העמיק לחדור פנימה, כדי לחפש את המומים שבנו. 20/06/2013
ערך הענווה
לצד גדולתו העצומה, היה משה רבנו אף בעל תכונת הענווה. 28/05/2013
תורת הנזיר ובניין האישיות
שנם אנשים אשר ההגבלות הרבות אינן בונות את רוחם ורצונם הטוב על כן התורה מגנה ומזהירה אדם שכזה לבל יקבל על עצמו איסורי נזירות. 16/05/2013
אין סומכין על הנס
שמירת ה' הכרחית, שהרי יש גבול ליכולת האדם לחזות את העתיד להתרחש ולהתכונן אליו. 10/05/2013
יום ירושלים-חיבת הקודש
בעת שחרור ירושלים מעול זרים היתה הופעה מיוחדת של קדושה, כאילו שהשכינה בכבודה ובעצמה ירדה אלינו. 06/05/2013
ערך קידוש ה'
כניעה ליצרים , למוסכמות חברתיות, 'פתרון בית ספר' שהנך מקבל ללא עוררין גם כשדעתך שונה-הרי אלו גם כן סוגים של עבדות. 02/05/2013
ערך קידוש ה'
חיוני לפתח בנו יכולת לעמוד במצבי קיצון, של חירוף הנפש למען המשך קיומו של עמינו. 25/04/2013
מחשבות בשלהי יום הזכרון ויום העצמאות
ניגשתי אליו וכך אמרתי: "לגַבָּי ישנו ערך שהוא יקר וחשוב אף מהאח שלי והוא העם שלי ומדינתו". 17/04/2013
כח הדיבור
נגע הצרעת איננו מחלה טבעית, כי אם נעוץ הוא בסיבה רוחנית. השם "מצורע" משמעותו- "מוציא שם רע". 11/04/2013
היחס למוות
קרוב המשפחה שנפטר אמנם איננו כאן עמנו, ויש בכך צער ושבר עמוק, אך הוא נמצא וחי בעולמות אחרים. 03/04/2013
הכרת הטוב
מעבר להודאה על הטובות הפרטיות, חובה עלינו להודות ולהלל אף על הנסים הגדולים שעושה ה' לעמנו וארצנו. 27/03/2013
אדם מועד לעולם
אל לנו להניח את מעשינו מבלי מחשבה, שתוצאותיהם במקרים רבים הינן הרות אסון. 19/03/2013
ערך המסירות וההתנדבות
עזות שלילית נובעת מתחושת התגאות וניכור ועזות שמקורה הוא מנשיאות הלב ונדיבות הרוח. זו מידת חיובית. 12/03/2013
מתן תורה ועגל הזהב
כיצד יתכן שארבעים יום לאחר קבלת התורה, בעודם עומדים בסמוך להר סיני, נופלים בני ישראל בחטא חמור כ"כ כחטא העגל? 28/02/2013