הרב גבריאל קדוש

והארץ נתן לבני אדם

והארץ נתן לבני אדם

מגמת האדם ליטול חלק פעיל ביישובו של עולם ותיקונו. נכונים הדברים ביתר שאת לגבי יישובה ופיתוחה של ארץ ישראל. 27/10/2011