הרב דוד לאו

יעקב אבינו ופרעה
עם ישראל יהיה כל עוד יעמדו מבניו ויעסקו בתורת ה' ויהוו דוגמא ומופת לעם ה', להזכיר לו את תפקידו להיות אור עולם. 13/12/2011